O nama

Informacijski centar Europe Direct Virovitica (EDIC Virovitica) jedan je od 10 otvorenih centara u Republici Hrvatskoj, lokalna točka Europske unije za informiranje građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini.

Cilj centra je omogućivanje građanima Virovitičko-podravske županije da im sve informacije o područjima djelovanja Europske Unije budu dostupne (informacije o pravima građana, zakonodavstvu, politici, programima i mogućnostima financiranja...), te promicati građansko sudjelovanje na lokalnoj i regionalnoj razini kroz pružanje prilike da direktnom interakcijom sa stručnjacima dobiju odgovore na sva EU pitanja koja utječu na njihov svakodnevni život.

Informacije Vam nudimo na našoj web stranici, facebook stranici i Twitter profilu, gdje očekujemo i Vaše komentare i upite. Možete nam poslati upite na e-mail, ispuniti kontakt obrazac na web stranici, nazvati nas ili posjetiti osobno. U Informacijskom centru Europe Direct Virovitica možete preuzeti informativne materijale i razgovarati s djelatnicama Centra, Katarinom Ivanac i Renatom Taušan, a na raspolaganju imate i računalo sa mogućnošću pretraživanja sadržaja na Internetu vezanih uz EU.

Centar je smješten u zgradi Razvojne agencije VIDRA, na adresi Augusta Šenoe 1, Virovitica.
Radno vrijeme centra je od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 – 14:00 sati.

Europe Direct Virovitica