Vijesti

Brexit: Europska komisija ovlaštena za započinjanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom o prijelaznim aranžmanima

Europska komisija pozdravlja današnju odluku Vijeća za opće poslove (članak 50.) kojom je dopušteno započinjanje pregovora o mogućim prijelaznim aranžmanima nakon uređenog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.

Brexit: Europska komisija ovlaštena za započinjanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom o prijelaznim aranžmanima

U ovim pregovaračkim smjernicama, kojima su dopunjene pregovaračke smjernice iz svibnja 2017. te koje se temelje na Preporuci Komisije od 20. prosinca 2017., utvrđene su dodatne pojedinosti o eventualnim prijelaznim aranžmanima. Posebno je utvrđeno sljedeće:

  • Neće postojati mogućnost selektivnog pristupa. Ujedinjena Kraljevina nastavit će sudjelovati u carinskoj uniji i na jedinstvenom tržištu (sa svima četirima slobodama). Pravna stečevina Unije u cijelosti će se nastaviti primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj kao da je riječ o državi članici. Stoga bi se na Ujedinjenu Kraljevinu trebale nastaviti primjenjivati obveze utvrđene na temelju sporazuma s trećim zemljama. Sve izmjene pravne stečevine u tom razdoblju trebale bi se automatski primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu.
  • Primjenjivat će se svi postojeći regulatorni, proračunski, nadzorni, pravosudni i izvršni instrumenti i strukture Unije, uključujući nadležnost Suda Europske unije.
  • Od 30. ožujka 2019. Ujedinjena Kraljevina bit će treća zemlja. Stoga više neće biti zastupljena u institucijama, agencijama, tijelima i uredima Unije.
  • Prijelazno razdoblje potrebno je jasno i precizno vremenski odrediti. Trebalo bi trajati najduže do 31. prosinca 2020. Stoga bi se odredbe sporazuma o povlačenju povezane s pravima građana trebale primjenjivati od kraja prijelaznog razdoblja.

U danas donesenim pregovaračkim smjernicama podsjeća se i na potrebu da se rezultati prve faze pregovora, kako su navedeni u Komunikaciji Komisije i zajedničkom izvješću, prenesu u pravne odredbe. Naglašava se da je potrebno dovršiti rad na svim pitanjima povezanima s povlačenjem, uključujući ona o kojima se u prvoj fazi pregovora nije raspravljalo, kao što su opće upravljanje sporazumom o povlačenju i druga važna pitanja, primjerice prava intelektualnog vlasništva,zaštita osobnih podataka i carinska pitanja, koja je potrebno riješiti za uređeno povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a.

Sljedeći koraci

Komisija će u dogledno vrijeme objaviti nacrt pravnog teksta sporazuma o povlačenju, koji će sadržavati i prijelazne aranžmane. Sveobuhvatni sporazum na temelju članka 50. morat će sklopiti Vijeće (članak 50.), Europski parlamenti Ujedinjena Kraljevina, u skladu sa svojim ustavnim odredbama.

Izvor:http://bit.ly/2DMFxHH

Foto:http://bit.ly/2DS7mTf