Vijesti

Dan Ujedinjenih naroda

Dan Ujedinjenih naroda

Dana 24. listopada obilježava sedan Ujedinjenih naroda. To je dan kada je 51 država ratificirala PoveljuOrganizacije Ujedinjenih naroda, koja je potpisana  26. lipnja 1945. godine a stupila na snagu24. listopada 1945. godine. Ujedinjeni narodi ili United Nations (UN) jemeđunarodna organizacija koja promiče poštivanje ljudskih prava, potiče razvojprijateljskih odnosa između državama, rješavanje ekonomskih, društvenih ipolitičkih, problema međunarodnom suradnjom a glavni cilj je očuvanja mira usvijetu i sigurnosti.

Glavni organi od kojih se sastojeUjedinjeni narodi su; Opća Skupština, Vijeće sigurnosti, Ekonomsko i socijalnovijeće, Tajništvo, Međunarodni sud pravde i ostali organi i tijela (UNICEF,UNHCR, UNDP, WHO i drugi). Glavni tajnik Ujedinjenih naroda je AntonioGuterres, uz trajanje mandata od 5 godina. S glavnim tajnikom Tajništvo UN-avodi administrativne i upravne poslove. Opća skupština ima najveću funkciju jerdonosi odluke o budućem djelovanju organizacije a sastoji se od predstavnikasvih država članica među kojima je i Republika Hrvatska od 22. svibnja 1992.godine. Zaduženje za očuvanje mira i međunarodne sigurnosti ima Vijećesigurnosti, koje donosi odluke o mirovnih snaga na ratom pogođenim područjima.Temeljno sudbeno tijelo UN-a sa sjedištem u Hagu je Međunarodni sud pravde,koji rješava pravne sporove među državama članica.

Danas, UN broji 193 država članicai najveća je svjetska međunarodna organizacija. Sve države članice  poduzimaju akcije po pitanjima ljudskih pravau 21. stoljeću, klimatskih promjena, održivog razvoja, razoružanja, terorizma,humanitarnih i zdravstvenih opasnosti, spolne jednakosti, proizvodnje hrane iostalo. Uloga UN-a u međunarodnim odnosima je neupitna te je članstvo  u UN—u i njegovim ostalim organima i tijelimabitno.