Vijesti

Dan Vijeća Europe

Dan Vijeća Europe

Vijeće Europe sa sjedištem u Francuskoj obilježava svoj dan 5.5. Kao međunarodnavodeća organizacija za zaštitu ljudskih prava na Europskom kontinentu, Vijeće Europe promiče slobodu izražavanja, slobodu medija, slobodu okupljanja, zagovara jednakost i zaštitu manjina. Prema procjenama, u Europi je preko 200 autohtonih jezika i svaki od tih jezika želi se zaštiti od izumiranja. Prioritetnavrijednost Vijeća Europe je i nalaženje rješenje za probleme koji proizlaze izglobalizacijskih procesa (jačanje ksenofobije, raznolikost stanovništva zbog migracija, zagađenje okoliša, bolesti današnjice, terorizam, trgovina drogom i ljudima). Kroz međunarodne konvencije, Vijeće Europe nastoji osvijestiti građane o potrebi suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Vijeće Europe uključuje 47 zemalja, od kojih su 28 članice EU. Hrvatska je pristupila Vijeću Europe 1996. godine. Također, Vijeće Europe je odredilo ukidanje smrtnekazne kao preduvjet za pristupanje i od 1997. godine nije izvršena smrtna kaznaniti u jednoj od 47 država članica Vijeća. Zanimljiv je podatak da je Vijeće Europe uspjelo osnovati jedinstvenu Europsku agenciju za lijekove čija je uloga usklađivanje standarda kvaliteta za sastojke čija je krajnja korist farmaceutski proizvod.

„Raznolikost veseli čovjeka“ - Ciceron