Vijesti

DiscoverEU: 20 000 putnih propusnica za osamnaestogodišnjake koji idućeg ljeta žele putovati Europom

Komisija je otvorila novi krug prijava za putne propusnice u okviru inicijative DiscoverEU, koja sudionicima omogućuje da putujući Europom i otkrivajući njezinu kulturnu baštinu prošire svoje znanje i razviju vještine. Rok za prijavu je 28.studenoga 2019. u podne, a prijaviti se mogu svi osamnaestogodišnjaci iz EU-a koji žele putovati Europom u razdoblju od 1. travnja do 31. listopada 2020.

 DiscoverEU: 20 000 putnih propusnica za osamnaestogodišnjake koji idućeg ljeta žele putovati Europom

 

U dosadašnja tri kruga prijava Komisija je već dodijelila 50 000 putnih propusnica, za koje se prijavilo 275 000 mladih. U sljedećem krugu inicijativi DiscoverEU moći će se priključiti još 20 000 mladih.

Povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tibor Navracsics izjavio je: U proteklih godinu i pol inicijativa DiscoverEU pružila je mnogim mladima priliku da istraže svoj kontinent. Drago mi je vidjeti oduševljenje s kojim prihvaćaju tu priliku,upoznaju nove ljude i povezuju se sa svojim suputnicima. Stoga pozivam mlade iz svih dijelova Europe da iskoriste ovu novu priliku i iskuse slobodu kretanja našom Unijom, razviju vještine koje će im biti važne u životu, otkriju bogatu kulturnu baštinu Europe i steknu nove prijatelje.

Zainteresirani mogu tijekom putovanja sudjelovati u brojnim organiziranim susretima i događanjima te dobiti putni dnevnik u koji će bilježiti svoja iskustva. Svake godine aktivnosti inicijative DiscoverEU organiziraju se na određenu temu povezanu s prioritetima Europske unije. Tema za 2019. bila je „učenje o Europi”, a tema za 2020. bit će„održiva zelena Europa”.

Tko se može prijaviti ikako?

 Podnositelji prijave moraju biti državljani jedne od država članica EU-a, 31. prosinca 2019. imati navršenih 18 godina i planirati putovanje od najviše 30 dana u razdoblju od 1.travnja do 31. listopada 2020. Zainteresirani se trebaju prijaviti preko Europskog portala za mlade do 28. studenoga 2019. Ocjenjivački odbor razmotrit će prijave i odabrati sudionike. Podnositelji prijave o rezultatima će biti obaviješteni u siječnju 2020., a dobitnici će se birati na temelju kviza općeg znanja o Europskoj uniji.

Odabrani sudionici moći će putovati sami ili u skupini od najviše pet osoba. U pravilu se putuje željeznicom, no kako bi lakše sudjelovali i mladi iz udaljenih područja ili s otoka, moći će se putovati i drugim prijevoznim sredstvima, npr. trajektom,autobusom ili, u iznimnim situacijama, zrakoplovom.

Nakon ovog kruga prijava Komisija planira pokrenuti još jedan krug u prvoj polovini 2020.

Više informacija na: https://ec.europa.eu/croatia/news/discovereu_%20application_round_launched_hr