Vijesti

Dovršavanje pouzdanog jedinstvenog digitalnog tržišta na korist svima

Deset dana prije početka primjene Opće uredbe o zaštiti podataka Europska komisija predstavlja niz konkretnih mjera koje europski čelnici mogu poduzeti za zaštitu privatnosti građana i za ostvarenje jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a do kraja 2018.

Dovršavanje pouzdanog jedinstvenog digitalnog tržišta na korist svima

 Tri godine nakon donošenja strategije jedinstvenog digitalnog tržišta jedinstveno digitalno tržište ostvarilo je napredak jer su Europski parlament i Vijeće postigli dogovor o 12 zakonodavnih prijedloga od ukupno 29 prijedloga koje je Komisija podnijela od svibnja 2015.Važni novi propisi o zaštiti podataka, kibersigurnosti i ukidanju naknada za mobilni roaming već su na snazi ili će stupiti na snagu za nekoliko dana ili tjedana. Države članice moraju se sada pobrinuti da se ti propisi primjenjuju u praksi.

Veća zaštita osobnihpodataka u EU-u

Opća uredba o zaštiti podataka Dvije trećine Europljana kažu da su zabrinuti jer nemaju nadzor nad informacijama koje ostavljaju na internetu, a polovina se brine da bi mogli postati žrtve prijevara. Nedavni skandal s Facebookom i poduzećem Cambridge Analytica pojačao je svijest o tome da se podaci mogu zloupotrijebiti ako nisu na odgovarajući način zaštićeni.

Zahvaljujući Općoj uredbi o zaštiti podataka građani će imati sljedeće koristi od bolje zaštite osobnih podataka:

  • veći nadzor nad time kako poduzeća i javna tijela obrađuju njihove osobne podatke, uključujući obvezu jasnog pristanka korisnika na obradu njihovih osobnih podataka;
  • jasnija politika poduzeća u pogledu zaštite podataka;
  • brže obavješćivanje o zlonamjernim povredama podataka.

Sljedeći koraci: Komisija poziva čelnike EU-a da osiguraju da nacionalna tijela hitno poduzmu sve preostale korake koji su potrebni za pripremu na primjenu novih propisa u svim državama članicama.

Uredba o e-privatnosti: U Europskom parlamentu i Vijeću trenutačno se raspravlja o prijedlogu Uredbe o e-privatnosti iz siječnja 2017. Ona je uz Opću uredbu o zaštiti podataka ključna za zaštitu povjerljivosti internetske komunikacije Europljana od povreda. Nova će se pravila primjenjivati na tradicionalne telekomunikacijske operatore i na internetske usluge kao što su e-pošta, usluge trenutačne razmjene poruka i internetske glasovne usluge. To znači da bez pristanka korisnika ni jedan pružatelj usluga neće moći pristupiti uređajima kojima se koriste.

Sljedeći koraci: Komisija poziva Vijeće da se što prije usuglasi o svojem pregovaračkom stajalištu u pogledu Uredbe o e-privatnosti kako bi pregovori s Europskim parlamentom mogli započeti do lipnja 2018. u cilju donošenja te uredbe do kraja 2018.

Izvor foto i više informacija na: https://bit.ly/2J1K3YF