Vijesti

Države članice jačaju mjere zaštite morskog okoliša

Novo izvješće Komisije pokazuje da države članice znatno jačaju svoja nastojanja za smanjenje pritisaka na morski okoliš. Unatoč tome, te mjere i dalje nisu dovoljne da bi se do 2020. ostvarila čista, zdrava i produktivna mora.

Države članice jačaju mjere zaštite morskog okoliša

U objavljenom izvješću o provedbi Okvirne direktive EU-a o pomorskoj strategiji ocjenjuju se mjere koje su države članice uvele kako bi se do 2020. postiglo „dobro stanje okoliša”.

U skladu s tom direktivom države članice EU-a moraju uspostaviti šestogodišnje strategije za procjenu svojih voda. Taj je koncept oblikovan s pomoću mjera za očuvanje biološke raznolikosti i suzbijanje pritisaka koje uzrokuju prelov, oštećenja morskog dna te ispuštanje otpada ili onečišćujućih tvari u more.

Izvor: https://ec.europa.eu/croatia/news/measures_of_protection_of_sea_environment_hr