Vijesti

EU označila početak Europske godine za razvoj 2015.

S početkom 2015. godine započela je i Europska godina za razvoj (EYD2015). Projekt #EYD2015 predložila je Europska komisija, a jednoglasno usvojili Europski parlament i Vijeće Europske unije.

EU označila početak Europske godine za razvoj 2015.

Predsjednik Juncker je 9. siječnja 2015. godine zajedno s visokom povjerenicom i potpredsjednicom Federicom Mogherini te latvijskom predsjednicom vlade Laimdotom Straujumom u okviru posjeta Kolegija povjerenika Rigi obilježio početak Europske godine za razvoj. Prisutni su bili i povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica te povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella.

Godina 2015. bit će od osobite važnosti za razvoj – to je godina koja predstavlja rok za ostvarenje milenijskih razvojnih ciljeva te godina u kojoj će se donijeti novi ciljevi održivog razvoja. Na događanju u Latvijskoj nacionalnoj knjižnici predsjednik Juncker izjavio je: "Jedan od mojih prioriteta za ovu Komisiju jest ojačati ulogu Europe kao globalnog čimbenika. Europa može biti globalni čimbenik samo ako Europljani razumiju koristi koje nam svima donosi uloga Europske unije i njezinih država članica u današnjem međusobno povezanom svijetu.

Budući da je 2015. tako važna godina u tom smislu, pravo je vrijeme da proglasimo Europsku godinu za razvoj kojoj će cilj biti poticati izravan angažman naših građana." „Cilj Europske godine za razvoj jest informirati građane Europske unije o razvojnoj suradnji kroz isticanje rezultata koje je Unija postigla kao globalni igrač, djelujući zajedno sa zemljama članicama“, istaknuo je Neven Mimica, povjerenik Europske komisije za međunarodnu suradnju i razvoj.

Ovo je prva Europska godina koja se bavi vanjskim djelovanjem Europske unije i ulogom Europe svijetu. Za razvoj organizacija diljem Europe ovo je jedinstvena prilika da se predstavi europska predanost iskorjenjivanju siromaštva u svijetu te poticanje većeg broja Europljana da se bave i uključe u razvoj. (http://ec.europa.eu; http://ec.europa.eu/croatia/index_hr.htm)

Više o Europskoj godini za razvoj na:http://ec.europa.eu/croatia/news/2015/20150109_hr.htm

                                                            https://europa.eu/eyd2015/en/content/about-2015