Vijesti

EU poziva na proizvodnju novih biogoriva

EU poziva na proizvodnju novih biogoriva

Dosadašnja biogoriva proizvodila su se iz prehrambenih usjeva za čiju je proizvodnju bilo potrebno šume pretvoriti u poljoprivredna zemljišta. Europski parlament je stoga pozvao na proizvodnju novih biogoriva koja se više ne bi proizvodila od prehrambenih usjeva već iz alternativnih izvora kao što su morske trave i otpad. Ova mjera ima za cilj smanjiti stakleničke plinove koji potječu od povećanja prometa poljoprivrednog zemljišta za proizvodnju biogoriva te treba predstavljati 2,5% potrošnjeenergije u prometu do 2020. godine.

Međutim, rastu pritisci da se takvu politiku prilagodi ograničavajući količinu goriva proizvedenu od poljoprivrednih kultura. Budući da se Europska unija zalaže se zazadovoljavanje 10% svojih potreba za transport goriva iz obnovljivih izvora uglavnom biogoriva do 2020. godine. Komisija je najavila da će predložiti da se ograniči biogoriva na bazi hrane na 5% za promet, što ujedno znači da će se još 5% morati financirati iz izvora koji nisu hrana poput otpada ili ostataka sirovina.