Vijesti

Europska unija, pogled izvana

Po prvi puta Eurobarometar ispituje mišljenje stanovnika vanjskih zemalja o Europskoj uniji.

Europska unija, pogled izvana

Stanovnici 11 zemalja sudjelovali su u istraživanju, u njih sedam većina ima pozitivan dojam o EU. Najpozitivnije mišljenje o Europskoj uniji imaju u Brazilu, čak 94 posto stanovnika te južnoameričke zemlje ima pozitivan dojam o EU, slijedi Kina s 84 posto, Indija s 83 posto pa Japan sa 76 posto pozitivnogledajućih ispitanika.

U Kanadi 79 posto stanovništva ima pozitivan pogled na EU, za SAD je taj broj 75 posto, a za Australiju 67 posto, dok u Turskoj 54 posto stanovništva u dobrom svijetlu doživljava Europsku uniju.

Zemlje koje graniče s unijom imaju ponešto podijeljen pogled, u Rusiji, Norveškoj i Švicarskoj pozitivan dojam kreće se od 43 do 46 posto,a negativan od 45 do 54 posto.

Podaci iz istraživanja pokazuju da je Europska unija percipirana kao „mjesto stabilnosti u problematičnom svijetu," čak 82 posto ispitanika iz Indije dijeli to mišljenje, u Brazilu, Kini,Kanadi i SAD-u ti su brojevi 78, 77, 70 i 68 posto, pa sve do Turske gdje se s tvrdnjom slaže 49 posto ispitanika.Iznimka u svemu je Rusija gdje se samo 33 posto ispitanika slaže s tvrdnjom, a čak njih 61 posto misli suprotno.

Ekonomska,industrijska i trgovačka moć unije najčešće je spominjana prednost EU među ispitanicima iz većine zemalja. U Turskoj i Norveškoj najfrekventnija prednost je „poštivanje demokracije,ljudskih prava i vladavine prava," dok je u Rusiji to životni standard građana unije.

Izvješće ispitivanja (EN) može se pronaći na mrežnim stranicama Eurobarometra.