Vijesti

Europski dan jezika

Europski dan jezika
Od 2001. godine, nakon što je Vijeće Europe donijelo odluku o obilježavanju Europskog dana jezika, 26. rujna slavi se taj dan. Europa je specifična po velikom broju jezika te se na taj dan slavi njezina različitost i multikulturalnost.
Evo nekoliko zanimljivih činjenica:

  • u Europi postoji više od 200 europskih jezika,
  • Europska unija ima 24 službena jezika,
  • oko 60 regionalnih/manjinskih jezika,
  • još mnogo drugih jezika koje govore ljudi iz drugih dijelova svijeta.