Vijesti

Europski semestar za 2015.

Europska komisija objavila je nova izvješća i donijela nove odluke.

Europski semestar za 2015.

Europska komisija jučer je državama članicama poslala snažan signal o nužnosti provedbe strukturnih reformi i nastavka konsolidacije javnih financija.U skladu je to s pristupom koji je novi Kolegij povjerenika iznio u studenom i koji je temelj Godišnjeg pregleda rasta za 2015.

Stavlja se novi naglasak na ulaganja, strukturne reforme i fiskalnu odgovornost. Hrvatska bilježi prekomjerne makroekonomske neravnoteže zbog kojih su potrebni posebno praćenje i odlučne mjere politike. Komisija će u svibnju na temelju nacionalnih programa reformi i drugih do tada preuzetih obveza vezanih uz strukturne reforme donijeti odluku o pokretanju postupka za prekomjerne neravnoteže.

U kontekstu slabog rasta, nezapočetog restrukturiranja poduzeća i izrazito lošeg stanja na tržištu rada, znatno su se povećali rizici povezani sa slabom konkurentnošću, velikim vanjskim obvezama i povećanjem javnog duga te slabim upravljanjem u javnom sektoru.

Više informacija na:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4504_hr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4511_hr.htm

Izvor: http://ec.europa.eu
Izvor fotografije: http://ec.europa.eu