Vijesti

Kako EK štiti građane od onečišćenja zraka?

 Komisija se zalaže za potrebu Europljana da udišu čist zrak.

Kako EK štiti građane od onečišćenja zraka?

Nacionalnim,regionalnim i lokalnim subjektima Komisija daje praktičnu pomoć pri poboljšanju kvalitete zraka u Europi te intenzivnije provodi mjere protiv sedam država članica koje krše dogovorena pravila EU-a o graničnim vrijednostima za onečišćenje zraka i pravila o homologaciji za automobile.

U danas donesenoj Komunikaciji „Europa koja štiti: čisti zrak za sve” Komisija iznosi mjere dostupne državama članicama za pomoć pri suzbijanju onečišćenja zraka. Nadalje, Komisija naglašava potrebu za intenzivnijom suradnjom s državama članicama u obliku novog „dijaloga o čistom zraku” s relevantnim tijelima, kao i uz pomoć sredstava EU-a za potporu mjerama za poboljšanje kvalitete zraka.

Usto, Komisija je danas uputila predmete protiv Francuske, Njemačke, Mađarske, Italije, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine Sudu Europske unije zbog nepoštovanja dogovorenih graničnih vrijednosti za kvalitetu zraka te zbog nepoduzimanja odgovarajućih mjera kako bi se što više skratila razdoblja u kojima su te vrijednosti prekoračene. Komisija je poslala i dodatne službene opomene Njemačkoj, Italiji, Luksemburgu i Ujedinjenoj Kraljevini jer su zanemarile pravila EU-a o homologaciji vozila.

Mjere za borbu protiv onečišćenja zraka

Mjere koje Komisija danas predlaže temelje se na tri glavna stupa: standardi kvalitete zraka, nacionalni ciljevi smanjenja emisija te standardi emisija zaključne izvore onečišćenja, primjerice u rasponu od emisija vozila i brodova do energetike i industrije.

Kako bi se riješio problem emisija onečišćujućih tvari iz prometa, Komisija će dodatno pojačati rad s nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima na zajedničkom integriranom pristupu u pogledu propisa o pristupu vozila gradovima, u okviru plana EU-a za gradove.

Uz to, Komisija predvodi široku reformu kako bi osigurala mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz vozila u stvarnim uvjetima vožnje.

Više informacija na: https://bit.ly/2KLVReN