Vijesti

Komisija objavila izvješće o Europskoj godini kulturne baštine 2018.

Komisija je objavila izvješće koje sadržava pregled provedbe i rezultata Europske godine kulturne baštine 2018. te u kojem su naglašena četiri temeljna područja: angažman u područjima baštine, održivosti, zaštite i inovacija. 

Komisija objavila izvješće o Europskoj godini kulturne baštine 2018.

 

U izvješću je istaknut pozitivan utjecaj Europske godine na percepciju europske kulturne baštine kao važnog europskog resursa. U obilježavanju Europske godine je sudjelovalo više od 12,8 milijuna osoba na više od 23 000 događaja održanih u 37 država.

Kako bi osigurala dugotrajan učinak Europske godine, Komisija je u prosincu 2018.objavila Europski okvir za djelovanje u području kulturne baštine. Cilj okvira je provedba dugoročnih planova za upravljanje, zaštitu i poboljšanje europske kulturne baštine. U deklaraciji donesenoj u Bukureštu 16. travnja 2019. ministri kulture EU-a prepoznali su da se „uspjeh Europske godine kulturne baštine 2018. temeljio se na prikladnom okviru upravljanja s više dionika, jasnim tematskim fokusom, uključivanju različitih dijelova naših društava i prekograničnoj suradnji”. Europski parlament izrazio je snažnu podršku za Europsku godinu i buduće akcije koje će promicati baštinu na razini EU-a.

Izvor F.: www.ec.europa.eu