Vijesti

Komisija pozdravlja sporazum o oduzimanju imovine preko granica

Jačanje borbe protiv kriminala i terorizma: Komisija pozdravlja sporazum o oduzimanju imovine preko granica.

Komisija pozdravlja sporazum o oduzimanju imovine preko granica

 

Države članice su potvrdile privremeni politički dogovor koji su Europski parlament i Vijeće postigli o Komisijinu prijedlogu uredbe EU-a o zamrzavanju i oduzimanju imovine preko granica. Prijedlog je prihvaćen kao dio akcijskog plana ojačanju borbe protiv financiranja terorizma te pridonosi dovršetku sigurnosne unije.

Věra Jourová,povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, izjavila je: Pozdravljam politički dogovor o novim pravilima kojima se pojednostavljuju je oduzimanje imovine preko granica.

U ovom trenutku 99 % novca stečenog kriminalnim aktivnostima ostaje u rukama kriminalaca i terorista.Postojeće zakonodavstvo EU-a o uzajamnom priznavanju naloga za oduzimanje ili zamrzavanje imovine preko granica zastarjelo je i ima nedostataka. Suradnja država članica mora biti bolja i mnogo brža. Novi skup pravila izravno će se primjenjivati u državama članicama uz standardne dokumente, jasne rokove i bolju komunikaciju među nacionalnim nadležnim tijelima.. Novom uredbom utvrdit će se rok od 48 sati za priznavanje i izvršenje naloga za zamrzavanje imovine.Njome će se proširiti područje primjene postojećih pravila o prekograničnom priznavanju: kriminalcima se može oduzeti imovina stečena kriminalnim aktivnostima i kada ta imovina pripada njihovim rođacima.

Naposljetku, u slučajevima prekograničnog izvršenja naloga o oduzimanju imovine, pravo žrtve na odštetu ima prednost pred potraživanjima država. Nakon političkog dogovora Europski parlament i Vijeće moraju potvrditi tekst direktive.

Izvor: https://bit.ly/2KtETGu