Vijesti

Koronavirus: Komisija poziva države članice da produlje privremeno ograničenje neobveznih putovanja u EU do 15. Svibnja

Komisija je danas pozvala države članice schengenskog područja i države pridružene schengenskom području da produlje privremeno ograničenje neobveznih putovanja u EU do 15. svibnja. Iskustvo država članica i drugih zemalja pogođenih pandemijom pokazuje da je potrebno više od 30 dana kako bi mjere za suzbijanje širenja virusa bile učinkovite. Komisija poziva na koordiniran pristup produljenju jer mjere na vanjskim granicama mogu biti djelotvorne samo ako ih sve države članice i schengenske države provode u istom roku i jednako na svim granicama.

Koronavirus: Komisija poziva države članice da produlje privremeno ograničenje neobveznih putovanja u EU do 15. Svibnja

Ograničenje putovanja, kao i poziv da ga se produlji, odnosi se na „područje EU+”, kojeo buhvaća sve države članice schengenskog područja (uključujući Bugarsku, Cipar, Hrvatsku i Rumunjsku) i četiri države pridružene schengenskom području (Island,Lihtenštajn, Norveška i Švicarska) – ukupno 30 zemalja.

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: Sve države članice uspješno su provele mjere ograničavanja socijalnih kontakata kako bi usporile širenje virusa. Ograničenje neobveznih putovanja iz trećih zemalja u EU nadopunjuje te mjere na vanjskim granicama EU-a. Iako su prvi rezultati ohrabrujući, produljenje ograničenja putovanja potrebno je kako bismo nastavili smanjivati rizik od daljnjeg širenja bolesti. Vrata trebamo otvoriti tek nakon što osiguramo vlastitu kuću.

Povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson dodala je: Trenutačno stanje prisiljava nas na produljenje ograničenja neobveznih putovanja u EU. Iako je koordinirano djelovanje na vanjskim granicama posebno važno, moramo surađivati i na unutarnjim granicama kako bismo osigurali da naše unutarnje tržište i dalje dobro funkcionira te da osnovni proizvodi poput hrane, lijekova i zaštitne opreme mogu bez kašnjenja stići na svoje odredište. Nastavit ćemo pomagati državama članicama u svim tim područjima.

Prema Komisijinoj procjeni trenutačne situacije broj novooboljelih i preminulih stalno raste diljem EU-a, a pandemija se nastavlja širiti i izvan EU-a, među ostalim u zemljama iz kojih svake godine milijuni putnika dolaze u EU. U tom je kontekstu produljenje ograničenja putovanja potrebno kako bi se smanjio rizik od daljnjeg širenja bolesti.

Prema procjeni Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti rizik od ubrzanog prenošenja virusa unutar zajednice umjeren je ako se primjenjuju mjere za ublažavanje rizika te vrlo visok ako su mjere za ublažavanje rizika nedovoljne, dok je rizik od preopterećenja zdravstvenih i socijalnih sustava u sljedećim tjednima visok čak i ako se primjenjuju mjere za ublažavanje rizika.

Od uvođenja ograničenja putovanja u drugoj polovini ožujka putnički promet gotovo je potpuno obustavljen, a izvodili su se uglavnom samo teretni i repatrijacijski letovi. U putničkom je prometu sličan trend zabilježen i u drugim vrstama prijevoza, poput trajektnog, autobusnog i željezničkog prijevoza.

Komisija će nastaviti pomagati državama članicama u provedbi ograničenja neobveznih putovanja u EU, među ostalim putem redovitih videokonferencijskih rasprava s ministrima unutarnjih poslova.

Svako daljnje produljenje ograničenja putovanja nakon 15. svibnja trebalo bi ponovno procijeniti ovisno o razvoju epidemiološke situacije.

Usporednoi koordinirano djelovanje na vanjskim granicama bit će sastavni dio usklađene EU-ove izlazne strategije i postupnog ukidanja mjera za sprečavanje širenja pandemije u Europi.