Vijesti

Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Međunarodni dan osoba s invaliditetom
Ujedinjeni narodi su proglasili 3. prosinca Međunarodni dan osoba s invaliditetom, te nakon proglasa Komisija za ljudska prava koja je u rezoluciji od 5. ožujka 1993. godine zemlje članice potaknula obilježavanju tog dana u cilju postizanja jednakosti u sudjelovanju osoba s invaliditetom kako bi ostvarili sva ljudska prava. 
Ovogodišnja tema Međunarodnog dana s invaliditetom je bila ''Transformacija prema održivom i otpornom društvu za sve''.

Prema Konvenciji osoba s invaliditetom smatra se osoba koja ima dugotrajnu tjelesnu, mentalnu, intelektualnu ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu spriječiti njihovo potpuno uključenje i sudjelovanje u društvu.
Prema podatcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, izvješća o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj navodi se da živi 511850 osoba s invaliditetom od čega su 307934 muškaraca i 203916 žene. Osobe s invaliditetom čine oko 11,9% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 243206 , je u radno aktivnoj dobi, 19-64 godina, dok je u dobnoj skupini 65+ čak 229589 osoba.

Hrvatska je treća zemlja u svijetu koja je ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, što ukazuje na spremnost i potrebu hrvatskog društva, zbog velikog broja osoba s invaliditetom i u osiguravanju jednakih mogućnosti za sve osobe s invaliditetom.

Prema suvremenim međunarodnim standardima temeljna načela ljudskih prava odnose se na  načelo nediskriminacije, te načelo međuzavisnosti i nedjeljivosti svih ljudskih prava, što čini nužnim ostvarivanje pristupačnosti svih građanskih i političkih, kao i socijalnih, kulturnih i gospodarskih prava osobama s invaliditetom.