Vijesti

Migracije i granice: Komisija izdvaja dodatnih 305 milijuna eura za države članice pod pritiskom

Europska komisija ovog je tjedna izdvojila dodatnih 305 milijuna eura hitne pomoći za potporu Grčkoj, Italiji, Cipru i Hrvatskoj u upravljanju migracijama i granicama.

Migracije i granice: Komisija izdvaja dodatnih 305 milijuna eura za države članice pod pritiskom

 Zahvaljujući tim sredstvima povećat će se kapacitet za prihvat, zaštititi žrtve trgovine ljudima i povećati kapaciteti za nadzor granica i upravljanje granicama.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: Komisija nastavlja pružati potporu državama članicama pod migracijskim pritiskom. Ovog tjedna nekoliko će zemalja primiti ukupno 305 milijuna eura hitne pomoći kako bi osigurale primjeren smještaj te opskrbu hranom i vodom za novopridošle migrante, pružile zaštitu i sigurnost najranjivijima te postrožile granične kontrole tamo gdje je to potrebno.

Hitna sredstva dodjeljuju se iz Komisijina Fonda za azil, migracije i integraciju (FAMI) te Fonda za unutarnju sigurnost (FUS). Komisija je dosad mobilizirala ukupno 10,8 milijardi eura za migracije, upravljanje granicama i unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.

Grčka

Komisija Grčkoj stavlja na raspolaganje 289 milijuna eura za potporu u upravljanju migracijama. Sredstva su namijenjena za sljedeća područja:

  • Smještaj u unajmljenim objektima i naknade: 190 milijuna eura dodjeljuje se Visokom povjereniku Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) za nastavak provedbe UNHCR-ova programa hitne potpore za integraciju i smještaj (ESTIA). U okviru programa ESTIA osigurava se smještaj za najviše 25 000 tražitelja azila i izbjeglica kao i mjesečne novčane naknade za 70 000 osoba. UNHCR će primiti dodatnih 5 milijuna eura za osiguravanje i distribuciju 400 montažnih kontejnera, čime će porasti kapacitet za prihvat u novim otvorenim prihvatnim objektima na grčkom kopnu.
  • Uvjeti prihvata: 61 milijun eura namijenjeno je Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM) i Međunarodnom kriznom fondu Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) kako bi se omogućio nastavak provedbe programa potpore u prihvatnim objektima na kopnu. Potpora obuhvaća pristup zdravstvenoj skrbi i neformalnom obrazovanju, sigurne zone za maloljetnike bez pratnje i osposobljavanje operativnog osoblja.
  • Potraga i spašavanje: grčkoj obalnoj straži dodijeljeno je 33 milijuna eura za tekuće troškove pomorskih operacija u Egejskom moru te za sigurno iskrcavanje i učinkovitu obradu nakon operacija potrage i spašavanja.
  • Priprema za zimu: u okviru pripreme za zimu IOM će primiti dodatnih 357 000 eura za deke, zimske jakne i komplete za prilagodbu prihvatnih objekata na grčkim otocima i u regiji Evros.

Komisija je dosad Grčkoj stavila na raspolaganje više od 2 milijarde eura sredstava zaupravljanje migracijama, od čega gotovo 1,5 milijardi hitne financijske potpore.

Italija

Komisija talijanskim vlastima dodjeljuje 5,3 milijuna eura hitnih sredstava za zaštitu žrtava trgovine ljudima u kontekstu migracija. U okviru pilot-projekta u objektima za smještaj tražitelja azila u regiji Pijemont sredstva će se koristiti za pomoć u identifikaciji žrtava trgovine ljudima, koje će sepotaknuti da iskoriste dostupnu potporu.

Od početka migracijske krize Komisija je Italiji stavila na raspolaganje gotovo 950 milijuna eura za potporu upravljanju migracijama i granicama. To uključuje više od 225 milijuna eura hitne potpore i 724 milijuna eura koji su Italiji već dodijeljeni u okviru nacionalnih programa Fonda za azil, migracije i integraciju te Fonda za unutarnju sigurnost u razdoblju 2014. – 2020.

Cipar

Komisija Cipru dodjeljuje 3,1 milijun eura za jačanje kapaciteta za prihvat i pretvorbu privremenog kriznog centra Pournaras u prvi pravi prihvatni centar.Zahvaljujući tim sredstvima centar će moći raditi bez prekida kao jedinstvena točka za migrante. Dostupne usluge obuhvaćat će liječnički pregled,registraciju, uzimanje otisaka prstiju, početnu provjeru, davanje informacija i mogućnost podnošenja zahtjeva za azil.

Pružanje hitne pomoći dio je Komisijina plana za jačanje potpore Cipru u području upravljanja migracijama jer je 2018. znatno porastao broj dolazaka u tu zemlju. Dosad je za upravljanje migracijama dodijeljeno 40 milijuna eura za razdoblje 2014. –2020., a 2014. u tu su svrhu dodijeljena hitna sredstva u iznosu od gotovo 1 milijun eura. Trenutačno 29 službenika Europskog potpornog ureda za azil pomaže Cipru u obradi neriješenih zahtjeva za azil čiji se broj povećao zbog porasta dolazaka prethodnih godina.

Hrvatska

Komisija Hrvatskoj dodjeljuje 6,8 milijuna eura kako bi bolje upravljala vanjskim granicama EU-a pridržavajući se propisa EU-a. Sredstva će se iskoristiti za povećanje kapaciteta za granični nadzor i izvršavanje zakonodavstva, odnosno za pokrivanje operativnih troškova deset postaja granične policije u obliku opreme te isplate dnevnica i naknada za prekovremeni rad. Pokrenut će se mehanizam praćenja kako bi sve mjere koje se provode na vanjskim granicama EU-a bile razmjerne i u skladu s temeljnim pravima i zakonodavstvom EU-a u području azila.

Uključujući danas dodijeljena sredstva, Komisija je Hrvatskoj za upravljanje migracijama i granicama ukupno dodijelila gotovo 23,2 milijuna eura hitne pomoći. Povrh toga, Hrvatska je u okviru nacionalnih programa Fonda za azil,migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost primila gotovo 108 milijuna eura za razdoblje 2014. – 2020.

Izvor: https://bit.ly/2AprfNq