Vijesti

[NAJAVA PREDAVANJA] Europski potrošački centar: Zamke pri online kupovini i na koji način ih riješiti?

U utorak, 03. ožujka 2020. godine u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica održati će se predavanje na temu: ˝Europski potrošački centar: Zamke pri online kupovini i na koji način ih riješiti?˝. Početak predavanja je 18 sati.

[NAJAVA PREDAVANJA] Europski potrošački centar: Zamke pri online kupovini i na koji način ih riješiti?

Organizatori predavanja su Informacijski centar Europe Direct Virovitica i Razvojna agencija VIDRA u suradnji sa Europskim potrošačkim centrom Hrvatska (ECC Croatia, Zagreb) i Gradskom knjižnicom i čitaonicom Virovitica.

Predavač će biti gđa. Martina Topolovac, viši stručni savjetnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta - Europski potrošački centar Hrvatska (ECC Croatia, Zagreb).

Cilj predavanja je informirati građane Virovitičko-podravske županije o njihovim pravima kao potrošačima u RH i EU (o pravima i kupovini na internetu te o rješavanju prekograničnih tužbi i sporova).

Kao podloga za organizaciju navedenog predavanja je Svjetski dan zaštite potrošača, koji se obilježava svake godine 15. ožujka.

Visoki stupanj zaštite potrošača te educiranost o osnovnim potrošačkim pravima i obvezama, predstavlja jedan od prioritetnih ciljeva svakog civilnog društva.Zbog toga i Europska komisija provodi kampanje povezane sa zaštitom potrošača. Trenutno aktualna kampanja Europske komisije je „IMAŠ PRAVO“ koja ima za cilj informirati hrvatske građane o pravima koja kao potrošači ostvaruju u Hrvatskoj i u ostalim državama članicama Europske unije i traje do proljeća 2020.

Kako bi i EDIC Virovitica doprinio širenju informacija o zaštiti potrošača i njihovim pravima kao građanima EU-a, odlučio je organizacijom navedenog predavanjem informirati građane Virovitičko-podravske županije sa osnovnim potrošačkim pravima.

Ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli!