Vijesti

Novo izvješće pokazuje kako kohezijska politika EU-a poboljšava ulagačko okruženje u Europi

Jedan od ključnih elemenata reforme kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. bio je da se za države članice uvedu preduvjeti za dobivanje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Novo izvješće pokazuje kako kohezijska politika EU-a poboljšava ulagačko okruženje u Europi

Prva procjena, pokazuje da je taj dodatni korak vrlo koristan te da su se preduvjeti pokazali kao snažan poticaj državama članicama i regijama da provedu reforme koje bi u protivnom bile odgođene ili možda ne bi niti bile provedene.

Preduvjeti za uspješna ulaganja (odnosno „ex-ante uvjeti”)obuhvaćaju različite sektore, među ostalim energetsku učinkovitost, inovacije,planove u digitalnom sektoru i reforme obrazovanja, te su sastavni dio reformirane kohezijske politike uvršten kako bi se zajamčilo efikasno i učinkovito trošenje sredstava.

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu izjavila je: Ovo izvješće pokazuje da su preduvjeti poboljšali okvir unutar kojeg funkcionira proračun EU-a. Povezivanjem dobivanja sredstava EU-a s provedbom ključnih strukturnih promjena nismo samo pridonijeli jamčenju boljih javnih ulaganja, već i doprinosimo boljoj kvaliteti života u EU-u uz stvaranje odgovarajućih uvjeta za rast i otvaranje radnih mjesta, u skladu s ciljevima Plana ulaganja predsjednika Junckera.

Preduvjeti pomažu u uklanjaju prepreka ulaganjima

Mnogi se od preduvjeta odnose na horizontalne i sektorske prepreke koje koče ulaganja u EU-u.Pristupanjem tim preprekama preduvjeti su pomogli produbljivanju jedinstvenog tržišta i donošenju Plana ulaganja, putem njegova trećeg stupa.

Među primjerima učinaka preduvjeta može se navesti kako su ojačali institucionalni ustroj i pomogli u uspostavi transparentnih postupaka u području javne nabave, ili kako je na temelju njih od država članica zatraženo da poboljšaju i pojednostavne regulatorno i političko okruženje za mala poduzeća. Na primjer, uvedene su mjere namijenjene bržem i jeftinijem pokretanju poslovanja. Malta, Portugal i Slovenija uveli su ispitivanje utjecaja na MSP-ove kako bi pratili kako nacionalno zakonodavstvo utječe na mala i srednja poduzeća.

U digitalnom su sektoru zahvaljujući preduvjetima države članice morale odrediti popis prioritetnih projekata, u skladu s ciljevima jedinstvenog digitalnog tržišta za uvođenje brze širokopojasne veze. Tako je preduvjet „digitalnog rasta” potaknuo donošenje revidirane strategije za digitalni rast u Grčkoj. 

Ostale preduvjete možete pronaći ovdje:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-781_hr.htm