Vijesti

Održivost: Komisija predstavlja dokument za razmatranje o održivijoj Europi do 2030.

U okviru rasprave o budućnosti Europe, pokrenute na temelju Komisijine Bijele knjige od 1. ožujka 2017., Komisija danas objavljuje dokument za razmatranje o održivoj Europi do 2030.

Održivost: Komisija predstavlja dokument za razmatranje o održivijoj Europi do 2030.

 Dokument je najavljen kao nastavak mjera iznesenih u govoru predsjednika Junckera o stanju Unije iz 2017. i dio je čvrste obveze EU-a u pogledu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, uključujući Pariški sporazum o klimatskim promjenama. Analizom niza izazova s kojima se Europa suočava i predstavljanjem mogućih scenarija za budućnost u dokumentu se nastoji fokusirati rasprava o najboljim rješenjima za postizanje tih ciljeva i doprinos Europske unije njihovu ostvarenju do 2030. Na temelju rezultata ostvarenih u proteklih nekoliko godina, u tim scenarijima naglašava se da je potrebno učiniti više kako bi EU i svijet osigurali održivu budućnost za dobrobit građana.

Prvi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans izjavio je: „Održivi razvoj započinje i završava s ljudima, a cilj nam je istovremeno osigurati održivosti i blagostanje našeg gospodarstva i društva. To činimo kako bismo očuvali svoj način života i unaprijedili živote svoje djece i unuka kada je riječ o jednakosti, zdravom prirodnom okolišu te uspješnom, zelenom i uključivom gospodarstvu. Naš je zadatak ništa manje nego očuvati naš planet za sve ljude. Europa u tome može i treba biti predvodnica.”

Potpredsjednik Komisije za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost Jyrki Katainen izjavio je: „Održivost je dio europskog DNK-a. Nastojimo osigurati da buduće generacije imaju jednake ili bolje mogućnosti od nas, a da se pritom poštuju ograničeni resursi našeg planeta. Plan ulaganja za Europu tome pridonosi uključivanjem privatnog sektora, dok se akcijskim planom za održivo financiranje olakšava otvaranje novog tržišta za održiva ulaganja.Modernizacijom naših društava na uključiv način, potpunim prihvaćanjem kružnog gospodarstva i iskorištavanjem prednosti novih tehnologija primjerice umjetne inteligencije možemo težiti klimatskoj neutralnosti i svojoj djeci ostaviti bolji planet.”

Tijekom godina EU je postao predvodnik u održivosti, uz najviše socijalne i ekološke standarde, te zagovara Pariški klimatski sporazum i inovativne koncepte kao što je kružno gospodarstvo. Od početka svojeg mandata Junckerova Komisija uključuje prioritete održivog razvoja u sve svoje politike.

Međutim, EU se kao i ostatak svijeta suočava sa složenim i promjenjivim izazovima koje je potrebno hitno riješiti, posebno u vezi sa svojim ekološkim dugom i klimatskim promjenama, demografskim promjenama, migracijama, nejednakošću, gospodarskom i socijalnom konvergencijom te pritiskom na javne financije. Nadalje, rastući izolacionizam i nacionalizam znak su da se previše Europljana ne osjeća dovoljno zaštićenima u svijetu koji se mijenja. Te nepobitne činjenice ne bi trebale izazivati strah, već nas potaknuti na djelovanje.

Današnji dokument za razmatranje usredotočen je na temelje ključnih politika za prijelaz na održivost, što podrazumijeva prijelaz s linearnog na kružno gospodarstvo, ispravljanje neravnoteža u našem prehrambenom sustavu,te stvaranje energetskog, građevinskog i prometnog sektora koji će biti otporni na promjene u budućnosti. No moramo se pobrinuti da taj prijelaz bude pravedani da nitko ne bude zapostavljen. U dokumentu se naglasak stavlja i na horizontalne čimbenike na kojima prijelaz na održivost treba počivati, a to su među ostalim obrazovanje, znanost, tehnologija, istraživanje, inovacije i digitalizacija; financije, određivanje cijena, oporezivanje i tržišno natjecanje; odgovorno poslovanje, društveno odgovorno poslovanje i novi poslovni modeli; otvorena trgovina utemeljena na pravilima; upravljanje i osiguravanje usklađenosti politika na svim razinama.

Više informacija na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-701_hr.htm