Vijesti

Otvoren Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini"

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini provodi se u okviru Prioriteta 3 Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju.

Otvoren Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini"

Ovom se dodjelom bespovratnih sredstava želi započeti sustavni rad na gimnazijskoj kurikularnoj reformi koju je prvenstveno potrebno usmjeriti razvoju temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje (razvoju jezičnih, prirodoslovnih, matematičkih, digitalnih, socijalnih, poduzetničkih, građanskih kompetencija te učenje učenja) s jasno definiranim odgojno-obrazovnim ishodima koji su usmjereni na znanja, ali uključuju i stjecanje vještina. Budući da se u današnjem društvu tehnologija razvija velikom brzinom, potrebno je osobitu pažnju dati području prirodoslovlja te matematičkim i digitalnim kompetencijama (odnosno kompetencijama unutar područja STEM-a i ICT-a).

Provedba kurikularne reforme podrazumijeva i stručnu pripremljenost ljudskih kapaciteta za korištenje otvorenih didaktičko-metodičkih sustava koji omogućuju djelatnicima i učenicima veću kreativnost i autonomiju u izboru sadržaja, metoda i oblika rada s primjerenom opremom, kao i jasno određene standarde/kriterije provjere i usvojenosti ishoda učenja.

Poziv je otvoren od 20.2.2015. do 24.4.2015.

Više informacija o pozivu na http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/124

Izvor: www.strukturnifondovi.hr
Izvor fotografije: http://www.morguefile.com