Vijesti

Otvoren šesti natječaj za Nagradu za pristupačnost grada - Europsku nagradu za pristupačne gradove

Gradovi s najmanje 50.000 stanovnika trebaju do 10. rujna (u ponoć po briselskom vremenu) predati svoje prijave za nagradu. Rok za prijave je 10. rujna 2015. Cilj EU-a je stvoriti Europu bez granica.

Otvoren šesti natječaj za Nagradu za pristupačnost grada - Europsku nagradu za pristupačne gradove

Od 2010., Nagrada za pristupačnost grada nagrađuje gradove za njihov rad na stvaranju pristupačnijeg okruženja na svim područjima života i nastojanju da učine gradove uključivima i pristupačnim svima. Svako izdanje pokazuje dobre primjere projekata, prikazujući entuzijazam i predanost gradova širom Europske unije u olakšavanju pristupačnosti starijim osobama i osobama s invaliditetom. U proteklih pet godina, više od 200 gradova prijavilo se na natjecanje. Projekti prezentirani u gradovima donose mnoštvo ideja koje gradove mogu učiniti boljim mjestima za život svih građana.Na svečanosti koja će se održati u sklopu godišnje konferencije Europski dan osoba s invaliditetom u Bruxellesu 7. prosinca 2015. Europska komisija uručit će nagrade pet gradova u EU-u. Pobjednički gradovi bit će nagrađeni za napore da osobama s invaliditetom i starijim osobama olakšaju pristup javnim mjestima kao što su zgrade za stanovanje, dječja igrališta, radno okruženje, javni prijevoz ili komunikacijske tehnologije.Izdanje za 2016. godinu donijet će prvu, drugu i treću nagradu kao i dvije nove posebne pohvale:

  • Posebnom pohvalom za pristupačnost radnog mjesta bit će nagrađeni napori gradova koji nastoje da javne usluge zapošljavanja te inicijative privatnog sektora olakšaju pristup radnom mjestu i informacijama o zaposlenju te ih učine pristupačnima osobama s invaliditetom. To mogu, na primjer, biti inicijative koje nastoje povećati prilike za zapošljavanje osoba s invaliditetom kroz poboljšanje pristupačnosti na radnim mjestima ili u prijevozu i osigurati da svaki dio puta od kuće do radnog mjesta bude pristupačan. 
  • Posebna pohvala pristupačnim pametnim gradovima će nagraditi napore gradova koji nastoje pametno i uključivo živjeti, naročito osiguravajući da njihove tehnologije, korisnička sučelja i slične usluge budu pristupačni i osobama s invaliditetom u skladu s pristupom „dizajn za sve“.


Više detalja na: http://ec.europa.eu/croatia/news/2015/20150615_hr.htm