Vijesti

Pariški sporazum stupa na snagu

Pariški sporazum stupa na snagu

Posljednjih godina klimatske promjene postaju sve veći globalni problem s velikim utjecajem na ljude i njihovo okruženje. Potrebno je prilagoditi se nastalim promjena te se pripremiti na moguće posljedice povećavanjem sposobnosti odgovara na negativne posljedice klimatskih promjene ali isto tako i usmjeriti napore na smanjenje štetnih utjecaja koji im doprinose.

Pariškim sporazumom obvezuje se sve zemlje bez obzira na razvijenost na smanjenje emisije stakleničkih plinova koji nastaju izgaranjem fosilnih goriva, a što uvelike doprinosi globalnom zatopljenju.  Središnji cilj je jačanje globalnog odgovora na prijetnje klimatskih promjena držeći porast globalne temperature u ovom stoljeću znatno ispod 2 stupnja Celzijusa. Osim toga, sporazum ima za cilj ojačati sposobnost zemalja da se nose s posljedicama klimatskih promjena.

Sporazumom se zahtijeva da sve stranke istaknu svoje najbolje napore usmjerene na smanjenje emisije stakleničkih plinova. To podrazumijeva obvezu svih stranaka da redovito izvještavaju o svojim emisijama i o njihovom naporima usmjerenim na postizanje ciljeva Sporazuma.

Kako bi Sporazum stupio na snagu trebalo ga je ratificirati barem 55 država koje stvaraju 55 posto emisije stakleničkih plinova, a dana 4. studenog 2016. Pariški sporazum stupa na snagu. Do sada je Sporazum ratificiralo 94 od 197 sudionika UN-ove konvencije o klimi.

Svakih pet godina provodit će se postupak procijene kako bi se dobio uvid u stanje i napredak postignut u odnosu na postavljene ciljeve.  Napredak zemalja u izvršavanju njihovih obveza pratit će se kako bi se osigurala transparentnost i odgovornost.

Kako bi se omogućio napredaka u ostvarenju postavljenih ciljeva svim zemljama, EU i ostale razvijene zemlje obvezuju se na daljnje financiranje zemalja u razvoju u njihovoj borbi protiv klimatskih promjena.