Vijesti

POZIV za odabir partnera za provedbu aktivnosti EUROPE DIRECT u Hrvatskoj 2021. - 2025.

 

Poziv na podnošenje prijedloga za odabir partnera koji će u Hrvatskoj voditi EUROPE DIRECT u razdoblju od 2021. - 2025. EUROPE DIRECT u Hrvatskoj, dio je sveeuropske mreže koja obuhvaća oko 440 središta u 28 država. EUROPE DIRECT centri približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a. Cilj je poziva otvoriti najmanje jedan EUROPE DIRECT u svakoj od sljedećih regija: Istočna Hrvatska, Središnja Hrvatska, Sjeveroistočna Hrvatska, Sjeverni Jadran, Lika, Srednji jadran i Južni jadran.

POZIV za odabir partnera za provedbu aktivnosti EUROPE DIRECT u Hrvatskoj 2021. - 2025.

 

Europska komisija, preko svojeg predstavništva u Hrvatskoj, objavljuje poziv na podnošenje prijedloga za odabir partnera koji će voditi EUROPE DIRECT u razdoblju 2021. – 2025.

Postojeća mreža EUROPE DIRECT obuhvaća oko 440 središta u 28 država EU-a.

Otvaranjem nove generacije centara Komisija želi podržati prihvatljive subjekte koji će pod imenom EUROPE DIRECT provoditi niz aktivnosti informiranja i uključivanja građana, u okviru svojih godišnjih komunikacijskih planova. Bespovratna godišnja sredstva za komunikacijski plan će biti u obliku jednokratnog doprinosa i iznosit će 30 400 EUR.

Rok za podnošenje prijava je 15. listopada 2020.

Tko su prihvatljivi prijavitelji?

Prijedloge mogu podnijeti:

·     javno tijelo, kao što je općina ili druga razina lokalne/regionalne vlasti, ili

·     tijelo privatnog sektora koje pruža javne usluge; ili

·     savez/udruženje lokalnih tijela, ne-profitne organizacije, socijalni partneri, ustanove za obrazovanje ili stručno usavršavanje.

Pitanja i odgovori  (objavljeno 13.07.2020.)

Pitanjai odgovori (objavljeno 27.07.2020.)


Sva dodatna pitanja podnositelji zahtjeva mogu uputiti na e-adresu comm-rep-zag-edic@ec.europa.eu (link sends e-mail) (unaslovu navesti referentnu oznaku poziva: ED-HR-2020).