Vijesti

Pripravnost za Brexit: Europska komisija pozdravila brzo donošenje izvanrednih mjera za slučaj Brexita bez dogovora u Europskom parlamentu

 Europska komisija pozdravila je brzo donošenje više izvanrednih mjera za slučaj Brexita bez dogovora u Europskom parlamentu. 

Pripravnost za Brexit: Europska komisija pozdravila brzo donošenje izvanrednih mjera za slučaj Brexita bez dogovora u Europskom parlamentu

Time će se zajamčiti potpuna pripremljenost EU-a za slučaj da Ujedinjena Kraljevina 29. ožujka napusti Europsku uniju bez dogovora.

Doneseni prijedlozi obuhvaćaju jamstvo vremenski ograničene osnovne zračne, cestovne i željezničke povezanosti u slučaju scenarija bez dogovora, omogućivanje neprekinutog pristupa ribarskih plovila Unije vodama Ujedinjene Kraljevine i obrnuto do kraja 2019. te osiguravanje naknade za ribare i operatere u takvom scenariju.

Ostali doneseni prijedlozi obuhvaćaju nastavak provedbe programa PEACE na irskom otoku do kraja 2020. te zaštitu prava sudionika u programu Erasmus+ u slučaju scenarija bez dogovora i određenih prava u području socijalne sigurnosti za osobe koje su iskoristile pravo na slobodu kretanja prije izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU-a. Donesene su i tehničke mjere o pregledima brodova te o prilagodbi koridora osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje. Dodatne informacije o svim izvanrednim mjerama dostupne su na našem web-mjestu.

Europska unija priprema se za scenarij bez dogovora od prosinca 2017. Komisija je doda nas iznijela 19 zakonodavnih prijedloga. Parlament i Vijeće donijeli su ili se usuglasili o 17 prijedloga. Vijeće će te predmete službeno donijeti u najkraćem roku. Dva prijedloga još su u postupku.

Kao što je izneseno u komunikacijama Komisije o pripravnosti za Brexit, izvanrednim mjerama EU-a neće se – i ne može se – ublažiti ukupni učinak izostanka dogovora niti se njima na bilo koji način nadoknađuje nedostatak pripravnosti, a ne nadomještaju se ni koristi članstva uEU-u ni povoljni uvjeti prijelaznog razdoblja predviđenog u Sporazumu o povlačenju. Današnji su prijedlozi privremeni, ograničenog opsega i EU će ih donijeti jednostrano. Nije riječ o „mini dogovorima“ i o njima se nije pregovaralo s Ujedinjenom Kraljevinom. Osim zakonodavnih aktivnosti, Komisija je intenzivirala i rad na proaktivnom informiranju javnosti o važnosti pripreme za Brexit bez dogovora. Komisija je objavila 88 obavijesti o pripravnosti te tri detaljne komunikacije o pripravnosti za Brexit.

Komisija je ovaj tjedan pojačala i aktivnosti informiranja poduzeća iz EU-a o carinama i neizravnom oporezivanju u slučaju Brexita bez dogovora. Komisija nastavlja i s tehničkim raspravama s 27 država članica o općim pitanjima pripravnosti te o posebnim sektorskim, zakonskim i administrativnim mjerama pripravnosti.Zamjenica glavnog tajnika Komisije Céline Gauer i tim dužnosnika Komisije od siječnja posjećuju glavne gradove 27 država članica EU-a kako bi ponudili eventualno potrebna objašnjenja djelovanja Komisije u području pripravnosti i izvanrednih mjera te kako bi raspravljali o nacionalnim planovima pripravnosti i izvanrednih mjera. Dosadašnji posjeti pokazali su da su države članice u velikoj mjeri spremne za sve scenarije. Sve informacije vezane uz rad Komisije na izvanrednim mjerama i pripravnosti dostupne su ovdje.