Vijesti

Projekt koji je financirala Europska unija može pomoći pluralizmu diljem Europe

Istraživački projekt PRIHVATI PLURALIZAM, koji financira Europska unija, razvio je vodič koji će pomoći u suočavanju s izazovima povezanima s etničkom i kulturalnom raznolikošću.

Projekt koji je financirala Europska unija može pomoći pluralizmu diljem Europe
Projektni tim istražio je da li su europska društva postala više ili manje tolerantna u proteklih 20 godina. Ispitali su različite definicije tolerancije, kao i kako se ona primjenjuje u normama, institucionalnim uređenjima, javnim politikama i društvenim praksama. "Riječ je o tome kako zemlje postaju kulturalno raznolike, kako ostaju demokratske, mirne i kohezivne te što je društveno prihvatljivo i podnošljivo", kaže koordinatorica projekta PRIHVATI PLURALIZAM Anna Triandafyllidou, profesorica na Centru za napredne studije Robert Schuman pri Europskom sveučilišnom institutu u Firenci.

Zaključci projekta, organizirani događaji i priručnik na 56 stranica proizveden radi potencijalnih sukoba mogu poboljšati svakodnevni život u pluralnim zajednicama. "Promatrali smo kako se tolerancija prakticira u svakodnevnom životu i na radnom mjestu", dodaje ona. "Ispitali smo probleme kao što su razvijanje osjetljivosti nastavnika za različita kulturna i religijska stajališta i dali smo primjere različitih dostupnih rješenja u slučajevima kada dođe do sukoba," komentira Triandafyllidou.

Vodič, pod nazivom "Priručnik o idejama tolerancije i kulturalne raznolikosti u Europi", usmjeren je na škole. Očekuje se da će podići svijest nastavnika, učenika i lokalnih političara ili aktera civilnog društva o sukobima koji mogu proizaći iz etničke i religijske raznolikosti i načinima njihova rješavanja.

Istraživači su također stvorili Alat za indikatore tolerancije kako bi se, procjenom politika i prakse u suočavanju s izazovima kulturalnih, religijskih i etničkih razlika, ocijenilo kako zemlje napreduju i tako omogućilo usporedbu država članica EU-a. Očekuje se da će rezultati pomoći kreatorima politika, lokalnoj i regionalnoj vlasti, nevladinim organizacijama, medijima i školama.

Preuzeto: http://dubrovnik-europa.eu/clanak.php?a=4610