Vijesti

Proljetno istraživanje Eurobarometra 2015.: građani u imigraciji vide najveći izazov za EU

Broj Europljana koji imaju pozitivno mišljenje o Europskoj uniji kao i povjerenje građana u EU porasli su od prošlog studenog.

Proljetno istraživanje Eurobarometra 2015.: građani u imigraciji vide najveći izazov za EU

Osim toga, građani trenutačno u imigraciji vide najveći izazov za EU. S 38 posto (+14 postotnih bodova) ta je tema daleko ispred gospodarske situacije (27 posto, -6 postotnih bodova), nezaposlenosti (24 posto, -5 postotnih bodova) i javnih financija država članica (23 posto, -2 postotna boda). Prema učestalosti spominjanja, ona je najveći razlog za zabrinutost u dvadeset država članica, a najviše na Malti (65 posto) i u Njemačkoj (55 posto). To su neki od rezultata danas objavljenog najnovijeg standardnog istraživanja Eurobarometra.

Više o tome na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5451_hr.htm