Vijesti

Proračun EU-a: novi program jedinstvenog tržišta za osnaživanje i zaštitu Europljana

Za sljedeći dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2021. – 2027. Komisija predlaže novi program od 4 milijarde EUR namijenjen osnaživanju i zaštiti potrošača te brojnim malim i srednjim poduzećima u Europi (MSP-ovi) kako bi iskoristila prilike koje pruža funkcionalno jedinstveno tržište. Novim programom ojačat će se upravljanje unutarnjim tržištem EU-a. Podržat će se konkurentnost poduzeća, osobito malih i srednjih, te promicati zdravlje ljudi, životinja, biljaka i dobrobit životinja te uspostaviti okvir za financiranje europske statistike.

Proračun EU-a: novi program jedinstvenog tržišta za osnaživanje i zaštitu Europljana

Elżbieta Bieńkowska,povjerenica za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i MSP-ove, izjavila je: Jedinstveno tržište je žila kucavica EU-a. U svojih 25 godina postojanja donijelo je građanima i poduzećima EU-a ogromnu korist. Kako bi jedinstveno tržište i dalje služilo svrsi, moramo ga čuvati. Danas predlažemo novi program za daljnje povećanje pozitivnih učinaka na Europljane.

Věra Jourová,povjerenica EU-a za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova,dodala je: Potrošačima trebamo osigurati mogućnost ostvarivanja njihovih prava.To znači da im moramo dati praktične savjete o potrošačkim pitanjima i ukloniti opasne proizvode s tržišta. Upravo to će se postići novim programom jedinstvenog tržišta. Prvi put ćemo financirati postupke kolektivne pravne zaštite kao što smo najavili u Novim pogodnostima za potrošače.

Povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Andriukaitis dodao je: Drago mi je da je stup sigurnosti hrane jedan od glavnih korisnika novog programa jedinstvenog tržišta. Time se priznaje koliko je važno osigurati nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta prehrambenih proizvoda tako da sprječavamo i, ako je potrebno, suzbijamo bolesti životinja i biljaka koje mogu imati velike posljedice na javno zdravlje i gospodarstvo EU-a. Omogućuje nam da još više pojačamo napore koje ulažemo u području dobrobiti životinja, sprječavanja rasipanja hrane i borbe protiv prijevara. 

Više informacija na:

 https://ec.europa.eu/croatia/news/new_single_market_programme_to_empower_

and_protect-europeans_hr