Vijesti

Proračun EU-a za razdoblje 2021. – 2027.: Komisija pozdravlja stajalište država članica o programu InvestEU

Europska komisija pozdravlja politički dogovor država članica o programu InvestEU za poticanje privatnih i javnih ulaganja u Europi u sljedećem dugoročnom proračunu EU-a.

Proračun EU-a za razdoblje 2021. – 2027.: Komisija pozdravlja stajalište država članica o programu InvestEU

Zahvaljujući postignutom dogovoru Europski parlament, Vijeće i Komisija mogu započeti među institucijsku raspravu o donošenju programa. Zahvaljujući programu InvestEU financiranje investicijskih projekata sredstvima EU-a bit će dostupnije i učinkovitije. Programom će se pod jednim nazivom objediniti četrnaest postojećih financijskih instrumenata EU-a za potporu ulaganjima.

Potpredsjednik Komisije za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost Jyrki Katainen izjavio je: InvestEU naš je odgovor na potrebe EU-a za ulaganjima u 21. stoljeću, a ovaj dogovor država članica ključan je korak prema stvaranju tog programa. Dodatnim ulaganjima od najmanje 650 milijardi EUR, koja će se mobilizirati programom InvestEU, povećat ćemo našu konkurentnost i poduprijeti pametnije, kružno gospodarstvo, povezanije društvo i klimatsku neutralnost.

S pomoću proračunskog jamstva EU-a u iznosu od najmanje 38 milijardi EUR fond InvestEU privući će javna i privatna sredstva radi mobilizacije ulaganja u četiri glavna područja:održivu infrastrukturu; istraživanja, inovacije i digitalizaciju; mala i srednja poduzeća te socijalna ulaganja i vještine.

Otvaranje radnih mjesta,poticanje ulaganja i postizanje održivoga gospodarskog rasta glavni su prioriteti predsjednika Jean-Claudea Junckera još od početka mandata Komisije u studenome 2014. Komisijin prijedlog programa InvestEU temelji se na uspjehu Plana ulaganja za Europu (Junckerovplan), kojim je od pokretanja mobilizirano više od 380 milijardi EUR ulaganja i osigurana potpora za 842 000 malih i srednjih poduzeća u EU-u.

Proračunski aspekti programa InvestEU ovise o općem dogovoru o sljedećem dugoročnom proračunu EU-a, koji je Komisija predložila u svibnju 2018. 

Izvor informacija i fotografije: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1328_hr.htm