Vijesti

Relokacija agencija EU iz Ujedinjenog Kraljevstva

U ponedjeljak 31.srpnja završio je postupak prijave za novu lokaciju dviju europskih regulatornih agencija, Europske agencije za lijekove (EMA) i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA).

Relokacija agencija EU iz Ujedinjenog Kraljevstva

 

Slijedeći izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz članstva Europske unije dvije EU agencije koje se trenutno nalaze u Londonu bit će relocirane u jednu od preostalih 27 zemalja članica. Europska komisija opetovano je pozivala na brzi premještaj budući da dva za EU važna regulatorna tijela moraju moći nastaviti s radom i nakon ožujka 2019., kada prema pravilima članka 50. Ujedinjeno Kraljevstvo službeno prestaje biti zemlja članica Europske unije.

Dva regulatorna tijela su Europska agencija za lijekove (EMA), odgovorna za znanstvenu evaluaciju i sigurnosni nadzor lijekova u EU, i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, čiji je posao osigurati djelotvornost i pravilno funkcioniranje bankarskog sektora.

Prijave za ugošćivanje Europske agencije za lijekove stigle su iz 19 zemalja članica, među kojima je i Hrvatska. Moguće lokacije za EMA su Amsterdam, Atena, Barcelona,Bonn, Bratislava, Brisel, Bukurešt, Kopenhagen, Dublin, Helsinki, Lille, Milan, Porto, Sofija, Stockholm, Valletta, Beč, Varšava, ili naš Zagreb.

Konkurencija za novu lokaciju EMA je žestoka.

Europska komisija će nakon zaprimljenih prijava ocijeniti iste prema kriterijima koje su odredili predsjednik komisije Jean-Claude Junker i predsjednik vijeća Donald Tusk, koje su odobrili poglavari 27 zemalja članica.

Odluka komisije bit će objavljena 30. rujna, Europsko vijeće će potom u listopadu 2017. donijeti političku odluku o relokaciji agencija. Vijeće čine čelnici država članica. Konačnu odluku objavit će Vijeće za opće poslove (GAC) Europskog vijeća u studenom ove godine.

Tada ćemo saznati hoće li Zagreb biti nova adresa Europske agencije za lijekove.

Više o Europskoj agenciji za lijekove možete saznati slijedeći ovu poveznicu, ako ste zainteresirani za Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo pogledajte njihove mrežne stranice.