Vijesti

rescEU: EU okuplja flotu zrakoplova za gašenje požara za sljedeću sezonu

 rescEU: EU okuplja flotu zrakoplova za gašenje požara za sljedeću sezonu

U sklopu priprema za obranu od šumskih požara tijekom sljedećeg ljeta, Europska komisija je okupila prvu flotu zrakoplova za gašenje požara u okviru novog sustava rescEU za sprečavanje prirodnih katastrofa.

rescEU: EU okuplja flotu zrakoplova za gašenje požara za sljedeću sezonu
Tijekom početnog prijelaznog razdoblja flota će se sastojati od sedam aviona za gašenje požara i šest helikoptera, a Komisija zajedno s državama sudionicama nastoji angažirati dodatna sredstva u nadolazećim tjednima.

Predsjednik Jean-Claude Juncker izjavio je: rescEU konkretan je, europski odgovor na potrebu za pomoći mnogobrojnih građana kojima prijete prirodne katastrofe. Svi smo, kao Europljani, bili šokirani životima izgubljenima u šumskim požarima, od Portugala do Grčke. Europska solidarnost mora se ogledati u zaštiti građana i međusobnom pomaganju u teškim vremenima. RescEU nudi praktična rješenja i utjelovljuje solidarnost na europskoj razini.

Povjerenik za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christos Stylianides dodao je: Šumski požari ne čekaju nikoga. Stoga su EU i države članice udružile snage kako bi se spasili životi i zaštitili građani i tako je nastao rescEU. RescEU je zamišljen kao dodatna sigurnost u slučaju krize. Ponosan sam što naša europska flota zrakoplova za gašenje šumskih požara ovog ljeta postaje stvarnost. Želim zahvaliti svim državama sudionicama koje su pridonijele tom cilju i na najbolji mogući način nas pripremile za ovogodišnju sezonu požara.

Kapaciteti za gašenje požara

Već je pet država članica EU-a u kojima su posljednjih godina šumski požari bili česti svoje zrakoplove stavilo na raspolaganje prijelaznoj floti rescEU-a za 2019.

Za početak rescEU raspolaže s dva aviona iz Hrvatske, dva iz Italije, dva iz Španjolske te jednim iz Francuske i šest helikoptera iz Švedske.

Mjere pripreme i praćenja za sljedeću sezonu šumskih požara

Uz okupljanje flote rescEU, Europska komisija pojačava kapacitete za praćenje i koordinaciju kako bi se pripremila za sezonu šumskih požara.

Koordinacijskom centru za odgovor na hitne situacije (ERCC)EU-a, koji je aktivan danonoćno, tijekom ljeta pridružit će se tim za podršku u slučaju šumskog požara, koji se sastoji od stručnjaka iz država članica.

ERCC će s državama članicama tijekom ljeta organizirati redovite videokonferencije na kojima će se razmjenjivati informacije o opasnosti od požara diljem Europe.

S pomoću Copernicusa, satelitskogsustava EU-a, mapirat će se šumski požari.

Sve države članice i partnerske zemlje sastale su se na godišnjem sastanku o šumskim požarima u Bruxellesu kako bi se pripremile za sljedeću sezonu šumskih požara.

Prošlih je mjeseci održano nekoliko vježbi na terenu, uključujući terensku vježbu za civilnu zaštitu i šumske požare MODEX za stručnjake i timove za spašavanje iz nekoliko država EU-a na Cresu od 7. do 10. travnja 2019. Vježbe su održane i u Splitu te u francuskom Aix-en-Provenceu.

Dugoročnije cilj imati na raspolaganju dodatne kapacitete i sredstva te uspostaviti brojnije pričuve u sklopu rescEU-a.

Posljednjih smo godina bili svjedoci teških prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem: šumskih požara, poplava, oluja i potresa, koji su samo tijekom 2018. doveli do gubitka više od 100 ljudskih života. RescEU će omogućiti Uniji da učinkovitije sprečava katastrofe koje nam prijete, da se na njih pripremi i da na njih reagira kako bi se bolje zaštitili građani.

 Zašto je rescEU uspostavljen?

Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu do sada se temeljio na sustavu putem kojeg EU usmjerava dobrovoljnu pomoć država sudionica u zemlju koja je je zatraži. Ponuđenu pomoć koordinira Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije sa sjedištem u Bruxellesu. Posljednjih je godina zbog ekstremnih vremenskih uvjeta i novih prijetnji državama članicama postalo sve teže međusobno si pomagati, posebice ako je katastrofa pogodila više njih istodobno. U takvim situacijama, u kojima su sredstva pomoći ograničena ili neraspoloživa, EU nije imao pričuvnih kapaciteta za pomoć pogođenim državama članicama.

 Izvor: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2553_hr.htm