Vijesti

Savjeti EU prilikom putovanja i odlaska na godišnje odmore

Polako je krenulo vrijeme godišnjih odmora. Europska unija Vam daje nekoliko savjeta o tome što učiniti u slučaju problema i što sve Europska unija čini kako bi vam pomogla tijekom putovanja.

Savjeti EU prilikom putovanja i odlaska na godišnje odmore

Kvaliteta vode za kupanje u Hrvatskoj i u Europskoj uniji

Bez obzira da li ljetujete na jednoj od hrvatskih plaža ili izvan Hrvatske, voda za kupanje u Europi je visoke kvalitete. 95% nadziranih mjesta za kupanje u Europskoj uniji ispunilo je minimalne standarde za kvalitetu vode u 2014. dok nešto manje od 2% kupališta nije zadovoljila Direktivu minimalne standarde kvalitete vode, te su ocijeni kao 'loši'.Hrvatska je postigla visoku ocjenu sa 94%.

Liječnička pomoć tijekom boravka u inozemstvu?

Ako se tijekom putovanja u zemlji EU-a, Lihtehštajnu, Norveškoj, Švicarskoj ili na Islandu razbolite ili ozlijedite, imate pravo na uslugu hitne pomoći. U tu će vam svrhu biti potrebna europska kartica zdravstvenog osiguranja. Zahvaljujući njoj moći ćete se liječiti pod istim uvjetima i uz iste troškove kao i osobe osigurane u zemlji koju posjećujete. Stoga ne zaboravite od svojeg nacionalnog pružatelja usluga zdravstvenog osiguranja zatražiti da vam je besplatno izda.Za brojeve telefona hitnih službi i više informacija o pokrivenim oblicima liječenja i povezanim troškovima te upute za traženje naknade i kome se obratiti u slučaju gubitka kartice preuzmite posebnu aplikaciju za pametne telefone.Aplikacija je dostupna na 24 jezika. Aplikacija nije zamjena za europsku karticu zdravstvenog osiguranja.Ako patite od kronične bolesti te su vam tijekom putovanja u inozemstvu potrebni lijekovi, prije odlaska od svojeg liječnika zatražite prekogranični recept.

Prava putnika

Kao putnik zrakoplova, vlaka, broda ili autobusa imate određena prava kada putujete u EU-u.Preuzmite aplikaciju „Vaša prava putnika” na svoj pametni telefon. ( Google Android , iPhone , iPad , Windows Phone )Zahvaljujući djelotvornoj primjeni najviših standarda, sigurnosni rezultati Europe među najboljima na svijetu. Kako bi se poboljšala sigurnost, Europska komisija u bliskoj je suradnji s tijelima nadležnima za sigurnost zračnog prometa u svim državama članicama donijela odluku o zabrani letenja određenih zračnih prijevoznika u europskom zračnom prostoru, za koje je utvrđeno da nisu sigurni i/ili ih njihova nadležna tijela dovoljno ne nadziru.

Više o ovoj temi potražite na: http://ec.europa.eu/croatia/news/2015/20150702b_hr.htm