Vijesti

Savjetovanje o ljetnom računanju vremena: 84 % građana želi da se u Europi odustane od pomicanja sata

Europska komisija je objavila preliminarne rezultate javnog savjetovanja o sezonskom pomicanju satova u Europi. U internetskom savjetovanju, koje je trajalo od 4. srpnja do 16. kolovoza 2018., zaprimljeno je 4,6 milijuna odgovora iz svih 28 država članica, što je najveći broj u dosadašnjim javnim savjetovanjima Komisije. Prema preliminarnim rezultatima (vidjeti prilog)84 % ispitanika smatra da treba odustati od polugodišnjeg pomicanja sata.

Savjetovanje o ljetnom računanju vremena: 84 % građana želi da se u Europi odustane od pomicanja sata

Povjerenica EU-a za promet Violeta Bulc predstavila je te preliminarne rezultate Kolegiju povjerenika, koji je održao prvu raspravu omogućim sljedećim koracima. Povjerenica Bulc izjavila je: Milijuni Europljana sudjelovali su u našem javnom savjetovanju kako bi izrazili svoje mišljenje. Poruka je vrlo jasna: 84 % ispitanika želi da se prestane s pomicanjem sata. Djelovat ćemo u skladu s tim rezultatima i pripremiti zakonski prijedlog za Europski parlament i Vijeće, koji će o tome zajednički odlučiti.

Prema preliminarnim rezultatima više od tri četvrtine (76 %)ispitanika doživljava polugodišnje pomicanje sata kao „vrlo negativno” ili„negativno” iskustvo. Kao razloge za odustajanje od pomicanja sata ispitanici su navodili negativan utjecaj na zdravlje, povećan broj prometnih nesreća te zanemarive uštede energije.

Predsjednik Europske komisije Juncker stavio je pitanje ljetnog računanja vremena u politički program kao dio svog obećanja da EU treba igrati veliku ulogu u velikim stvarima, a državama članicama treba prepustiti odluke kad je djelovanje na nacionalnoj razini primjerenije. Javno je savjetovanje organizirala Europska komisija u okviru tekuće procjene trenutačnog sustava prema kojem se u Europi satovi pomiču dvaput godišnje. Savjetovanje je pokrenuto na zahtjev država članica, a uslijedilo je nakon izglasavanja rezolucije u veljači 2018. u Europskom parlamentu. Konačni rezultati javnog savjetovanja bit će objavljeni tijekom sljedećih tjedana. Komisija će Europskom parlamentu i Vijeću uputiti prijedlog za promjenu trenutačnog sustava pomicanja sata.

Više informacija možete pronaći ovdje