Vijesti

Sigurnosna unija: Komisija predstavlja nove mjere kako bi se teroristima i kriminalcima uskratila sredstva i suzio prostor za djelovanje

Komisija poduzima dodatne korake kako bi se teroristima aktivnosti dodatno otežale uskraćivanjem sredstava za planiranje, financiranje i poduzimanje kriminalnih radnji.

Sigurnosna unija: Komisija predstavlja nove mjere kako bi se teroristima i kriminalcima uskratila sredstva i suzio prostor za djelovanje

 Komisija je prije šest mjeseci u listopadu 2017. donijela paket mjera za borbu protiv terorizma, a sada predlaže dodatne mjere kako bi se sigurnost osobnih iskaznica povećala, a krivotvorenje isprava suzbijalo, kako bi tijela za izvršavanje zakonodavstva i pravosudna tijela imala pristup elektroničkim dokazima i financijskim informacijama, kako bi se teroristima dodatno ograničio pristup prekursorima eksploziva te kako bi se pojačala kontrola uvoza i izvoza vatrenog oružja. Komisija danas izvješćuje i o napretku na drugim prioritetnim inicijativama u području sigurnosti, čime se stvaraju uvjeti za uspostavu učinkovite i istinske sigurnosne unije.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: „Ova Komisija od prvog dana pridaje punu pažnju sigurnosti. Stalno podupiremo države članice u većoj zaštiti naših građana i čuvanju njihovih sloboda. Danas poduzimamo daljnje korake kako bi kriminalcima i teroristima onemogućili pristup sredstvima potrebnima za počinjenje kriminalnih radnji,čime ostvarujemo zadani cilj Unije koja štiti.”

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos dodao je: „Danas poduzimamo korake za ograničavanje pristupa prekursorima eksploziva i vatrenom oružju te povećanje sigurnosti osobnih iskaznica, a uvodimo i mjere koje će tijelima za izvršavanje zakonodavstva olakšati pristup informacijama koje su im potrebne u borbi protiv kriminala i terorizma. Sigurnosni okvir zasnivamo na temeljnim sigurnosnim mjerama, ali i na boljem upravljanju granicama i učinkovitijoj suradnji pravosudnih tijela i tijela za izvršavanje zakonodavstva. Tako smo bliži učinkovitoj i istinskoj sigurnosnoj uniji.”

Povjerenik za sigurnosnu Uniju Julian King izjavio je: Tijelima za izvršavanje zakonodavstva omogućujemo pristup najvažnijim financijskim informacijama i tako sužavamo prostor za terorističke aktivnosti i ciljamo na najosjetljivije mjesto – financije.Dodatno ih onemogućujemo olakšavanjem prikupljanja elektroničkih dokaza,jačanjem kontrola vatrenog oružja i prekursora eksploziva i povećanjem sigurnosti osobnih iskaznica.”

Bolja zaštita europskih građana zajednički je vrhovni prioritet, kako je navedeno u Zajedničkoj izjavi o zakonodavnim prioritetima EU-a za 2018. – 2019. Danas predstavljenim mjerama, koje su već dio Zajedničke izjave, dodatno će se ubrzati rad koji se na razini EU-a provodi radi povećanja unutarnje sigurnosti i uklanjanja preostalih slabosti. Suzakonodavci bi današnje prijedloge trebali donijeti što prije kako bi se dodatno povećala sigurnost građana EU-a.

Više na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3301_hr.htm