Vijesti

Sigurnosna unija: suradnja EU-a i SAD-a na suzbijanju financiranja terorista i dalje daje rezultate

Suradnja EU-a i SAD-a na suzbijanju financiranja terorističkih djelatnosti i dalje daje pozitivne rezultate: između 2016. i 2018. otkriveno je više od 70 000 tragova, od kojih su neki imali ključnu ulogu u pokretanju istraga vezanih uz terorističke napade na području EU-a, uključujući napade u Stockholmu, Barceloni i Turkuu.

Sigurnosna unija: suradnja EU-a i SAD-a na suzbijanju financiranja terorista i dalje daje rezultate

 Prema danas objavljenom zajedničkom izvješću, Komisija je zadovoljna suradnjom EU-a i SAD-a u okviru Programa za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti (TFTP), a temeljni mehanizmi zaštite i kontrole, npr. zaštita podataka, i dalje se pravilno provode. TFTP ključan je instrument za dobivanje pravovremenih,preciznih i pouzdanih informacija za prepoznavanje i praćenje terorista i njihovih mreža na globalnoj razini. Države članice EU-a i Europol sve više koriste taj mehanizam te je broj tragova otkrivenih zahvaljujući TFTP-u između 2016. i 2018. skočio na 70 991 (u prethodnom izvještajnom razdoblju iznosio je 8998).

U danas objavljenom izvješću Komisija predlaže redovito slanje povratnih informacija iz država članica o tragovima dobivenima od SAD-a te podržava kontinuiran rad Europola na pružanju potpore državama članicama. Sljedeća zajednička revizija sporazuma planira se za 2021. Cijelo izvješće i radni dokument službi Komisije dostupni su na internetu.