Vijesti

Socijalna uključenost

Socijalna uključenost

Socijalna uključenost bori se protiv društvene problematike sprječavanja pojave isključivanja zbog siromaštva, nedostatka osnovnog znanja i kao rezultat diskriminacije. Pojavekao što su ove pojedinca ili grupe stanovništva isključuju iz mogućnosti  zaposlenja, ostvarenja prihoda, obrazovanja i aktivnosti u društvenim zajednicama.

Definicija socijalne uključenosti je proces koji omogućava da oni kod kojih postoji rizik od siromaštva i društvene isključenosti dobiju mogućnost i sredstva potrebna za sudjelovanje u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu  i postizanja zadovoljavajućeg životnog standarda.

Gdje god se nađemo u svijetu možemo vidjeti da ni jedno društvo nije u potpunosti povezano i jedinstveno, premda se teži tom idealu koji se temelji na poboljšanju i prilagodbi.Smanjenje razlika promovira mogućnost za svakog pojedinca jednako što uvelike utječe na njihove živote i ostvarenje osnovnih prava.

Prioriteti svake zemlje uvijek su se odnosile na slobodu, jednakost, nacionalnu ravnopravnost, socijalna prava,poštivanje prava čovjeka i ravnopravnost spolova jer to su najveće vrednote socijalne zajednice.

Tako i EU, i sve njene članice žele osigurati povezivanje socijalnih i ekonomskih vrednota kako bi se osigurao pravedan pristup u postizanju životnog standarda, jednak tretman u životu,mogućnosti obrazovanja i pravednost pri zaposlenju.

Veliku pomoć pri stvaranju radni mjesta, pružanje socijalne zaštite, smanjenje siromaštva, socijalne uključenosti i poticanju jednakih mogućnosti imaju i fondovi, kao što je npr. Europski socijalni fond. Neki od ciljeva projekata na kojima se bazira fond su povećanje mogućnosti zapošljavanja, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva, pomoću raznih dokvalifikacija, prekvalifikacija, stjecanje stručnih znanja kroz obrazovanja.

Primjer socijalne isključenosti i predrasuda možemo vidjeti na Romskom stanovništvu. Velika većina njih živi uneadekvatnim uvjetima, s niskom razinom obrazovanja i bez redovnih izvora prihoda. Premda se trend obrazovanja znatno mijenja i kod Romskog stanovništva gdje se povećava broj upisanog i završenog obrazovanja. Najveći problem kod Romskog stanovništva je prelazak iz obrazovanja do zaposlenja gdje se mali udio Roma zapošljavanju i osposobljavanju.

Problematika socijalne isključenosti u R.H. odnosi se na staro stanovništvo s aspekta trendova rapidnog starenja stanovništva i prikraćivanja starijih osoba za materijalna,financijska, kulturna, socijalna, zdravstvena i druga društvena dobra. Umirovljenici većinom ostvaruju male mirovine s kojima ostvaruju samo pokriće osnovnih životnih potreba.

Socijalna uključenost ne potječe od  raznih strategija, direktiva i pravilnika već od pojedinaca i zajednica i njihovog prihvaćanja drugih onakvima kakvi jesu. Stoga otvorimo srce i um!