Vijesti

Što je i što radi Europska Komisija?

Komisija je tijelo EU koje zastupa i promiče opće interese EU. Komisija prvenstveno osmišljava i provodi politike EU te pokreće zakonodavni postupak, upućivanjem prijedloga akta Vijeću i Parlamentu (drugim  glavnim EU institucijama), odnosno provodi zakonodavstvo EU (zajedno sa Sudom Europske unije), te zastupa EU na međunarodnoj razini.

Što je i što radi Europska Komisija?
Europska komisija sastoji se od povjerenika koji dolaze iz država članica te oni svi zajedno djeluju kao jedinstveno tijelo, sveukupno 28, jedan po svakoj državi članica.

Nakon izbora za Europski Parlament u svibnju 2014. godine izbora novog Predsjednika Europske Komisije, Jean-Claude Juncker, započele su konzultacije predsjednika s kandidatima za povjerenike u budućoj Komisiji (2014.-2019.).  Nakon konzultacija Europski parlament bi o cijeloj Komisiji trebao glasovati na plenarnoj sjednici od 20. do 23. listopada 2014. godine.

Mandat povjerenika traje pet godina, i poklapa se s mandatom Europskog parlamenta. Nakon izbora i konstituiranja novog Europskog parlamenta, imenuju se i novi članovi Europske komisije kako bi Parlament imao utjecaj na izbor i rad Komisije. Predsjednika Komisije bira Europsko vijeće nakon što se vlade država članica usuglase o kandidatu, a izbor mora biti potvrđen u Europskom parlamentu.

Takvu svoju ulogu Komisija ostvaruje kroz nekoliko ovlasti.

Postoje brojne Opće uprave i službe Komisije u području zajedničkih politika:

-          Opća uprava za ekonomska i financijska pitanja

-          Opća uprava za energiju

-           Opća uprava za informacijsko društvo

-          Opća uprava za istraživanje

-          Opća uprava za obrazovanje i kulturu

-          Opća uprava za poduzetništvo

-           Opća uprava za poljoprivredu

-          Opća uprava za porezna pitanja i carinsku uniju

-           Opća uprava za pravosuđe i unutarnje poslove

-          Opća uprava za regionalnu politiku

-          Opća uprava za ribarstvo

-          Opća uprava za tržišno natjecanje

-          Opća uprava za unutarnje tržište

-           Opća uprava za zapošljavanje i socijalna pitanja

-          Opća uprava za okoliš

-          Opća uprava za transport

-          Opća uprava za zaštitu zdravlja i potrošača

      Opće uprave i službe Komisije u području vanjskih odnosa Unije:

-          EuropeAid - Ured za suradnju

-          ECHO - Ured za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu

-          Opća uprava za proširenje

-          Opća uprava za razvoj

-          Opća uprava za vanjske odnose

-          Opća uprava za trgovinu

Opće službe Komisije:

-          EUROSTAT - Statistički ured Zajednice

-          Opća uprava za komunikaciju

-          Povijesni arhiv

-          Opća uprava Zajednički istraživački centar (JRC)

-          Glavno tajništvo Komisije

-          OLAF - Ured za borbu protiv prijevara

-          Ured za službene publikacije

     Unutarnje službe Komisije:

-          Opća uprava za informatiku

-           Opća uprava za ljudske resurse

-           Opća uprava za prevođenje pisanih tekstova

-           Opća uprava za proračun

-          Opća uprava za usmeno prevođenje

-          Pravna služba Komisije

-          Služba za unutarnju reviziju

Više info o Euroskoj Komisiji možete naći na službenim stranicama http://ec.europa.eu/index_hr.htm i o predstavništvu Europske Komisije u Hrvatskoj: http://ec.europa.eu/croatia/index_hr.htm

Preuzeto: http://www.edickarlovac.eu/novosti/sto-je-i-sto-radi-europska-komisija/