Vijesti

Svjetski dan hrane

Svjetski dan hrane

Od dana 16. listopada 1945.godine kada je u sklopu Ujedinjenih naroda osnovana organizacija za prehranu ipoljoprivredu (FAO), taj datum se obilježava kao svjetski dan hrane. Temasvjetskog dana hrane 2017. godine posvećena je promjeni budućnosti migracije iulaganje u sigurnost hrane i ruralni razvoj. Mnogi čimbenici doprinosemigraciji stanovništva, kao što su ratovi, glad, siromaštvo i klimatskepromjene, a kako bi se riješilo pitanje migracija potrebno je surađivati nasvim razinama, od globalnog, do privatnog sektora, civilnog društva i lokalnezajednice.

Ujedinjeni narodi usvojili suProgram održivog razvoja (Agenda 2030) 25. rujna 2015. godine koji sadrži 17Ciljeva održivog razvoja (SDGs), s ciljem iskorjenjivanja globalnih problemasadašnjice kao što su siromaštvo, borbe protiv neravnopravnosti, nepravde,odgovorne potrošnje i proizvodnje, rješavanja pitanja klimatskih promjena do2030. godine. Jedan od ciljeva SDG-a je cilj 2: Svijet bez gladi. Svrha 2.cilja održivog razvoja je iskorjenjivanje pothranjenosti naročito djece inajugroženijih, postići sigurnost hrane, poboljšanje prehrane i  promoviranje održive poljoprivrede. Nakonznačajnih rezultata postignutim pretečom Agende 2030, Milenijskim ciljevimarazvoja (MDGs) procijenjeno je da 2014. godine bilo 795 kronično pothranjenihljudi.

Organskim uzgojem ne koriste sekemikalije koje mogu naštetiti okolišu niti štete podzemnim vodama, dok sadruge strane korištenjem takvog uzgoja održava se tlo zdravim i obogaćenomineralima.
Takav uzgoj poštuje živa bića, potiče biološku raznolikost i biološku aktivnosttla. Ako je način na koji uzgajamo i konzumiramo hranu ''ispravan'' mogu seostvariti prihodi, podržavajući ruralni razvoja i zaštitu okoliša.