Vijesti

Tema Europske godine za razvoj za 2015. za mjesec srpanj: Djeca i mladi

Svaki tjedan možete pročitati zanimljive priče i objave iz cijelog svijeta o temi za mjesec srpanj: Djeca i mladi.

Tema Europske godine za razvoj za 2015. za mjesec srpanj: Djeca i mladi
Kad su svjetski čelnici prije 25 godina potpisali Konvenciju o pravima djeteta, obećali su da će svako dijete imati pravo na život, obrazovanje i zdravlje, pravo na pravedno postupanje i pravo da ga se sasluša. No, je li svijet održao svoja obećanja? Kako je rekao Nelson Mandela: „Duša društva najbolje se otkriva u načinu na koji ono postupa sa svojom djecom.” Mogu li se današnja djeca radovati svjetlijoj budućnosti? Mogu li to djeca sutrašnjice?

Podsjetimo se da je 2015. posebna godina za razvoj. To je prva Europska godina posvećena vanjskom djelovanju Europske unije i ulozi Europe u svijetu. To je jedinstvena prilika za sve razvojne organizacije u Europi da pokažu koliko je Europa predana iskorjenjivanju siromaštva u cijelom svijetu te da potaknu što više Europljana da se aktivno uključe u rad na razvoju.

Izvor: https://europa.eu/eyd2015/hr