Vijesti

Zaposlenost i socijalna kretanja u Europi: pregled za 2018. potvrdio pozitivna kretanja, ali i istaknuo izazove prije svega u pogledu automatizacije i digitalizacije

Europsko gospodarstvo raste brže i ravnomjernije nego dosad. To je pogodno za zapošljavanje, povećanje dohotka kućanstava i poboljšanje socijalnih uvjeta. Tehnološke promjene imaju velik potencijal za poticanje rasta i radnih mjesta,ali samo ako mi oblikujemo te promjene. Europski stup socijalnih prava pruža smjernice za pripremu na tu transformaciju. Našim se prijedlozima europski stup provodi u praksi jer se ljudima u Europi daju bolje obrazovanje i vještine zacijeli život i jamči se da svi radnici imaju osnovna prava u ovom brzo promjenjivom svijetu rada na temelju predloženih transparentnih i predvidivih radnih uvjeta te pristupa socijalnoj zaštiti.

Zaposlenost i socijalna kretanja u Europi: pregled za 2018. potvrdio pozitivna kretanja, ali i istaknuo izazove prije svega u pogledu automatizacije i digitalizacije

Komisija je danas objavila svoj godišnji Pregled zaposlenosti i socijalnih kretanja u Europi (ESDE) za 2018.

U ovogodišnjem izdanju potvrđeni su tekući pozitivni trendovi na tržištu rada te bolja socijalna situacija. Broj zaposlenih na novoj je, rekordnoj, razini. Zaposleno je 238 milijuna ljudi, što je više no ikad u EU-u. U 2017. je bilo zaposleno najmanje tri i pol milijuna ljudi više nego 2016. Međutim, iako je broj odrađenih sati po zaposlenoj osobi porastao posljednjih godina, još je manji od broja 2008. Istodobno je porastao raspoloživi dohodak i smanjila se stopa siromaštva. Teška materijalna oskudica smanjila se na najnižu zabilježenu razinu, a u odnosu na 2012. njome je zahvaćeno 16,1 milijun ljudi manje. No kad je riječ o učinku tehnološkog razvoja, postoje nesigurnosti u pogledu budućih učinaka automatizacije i digitalizacije. Zbog toga je Pregled zaposlenosti i socijalnih kretanja 2018. posvećen promjenjivom svijetu rada.

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen izjavila je:Europsko gospodarstvo raste brže i ravnomjernije nego dosad. To je pogodno za zapošljavanje, povećanje dohotka kućanstava i poboljšanje socijalnih uvjeta. Tehnološke promjene imaju velik potencijal za poticanje rasta i radnih mjesta, ali samo ako mi oblikujemo te promjene. Europski stup socijalnih prava pruža smjernice za pripremu na tu transformaciju. Našim se prijedlozima europski stup provodi u praksi jer se ljudima u Europi daju bolje obrazovanje i vještine za cijeli život i jamči se da svi radnici imaju osnovna prava u ovom brzo promjenjivom svijetu rada na temelju predloženih transparentnih i predvidivih radnih uvjeta te pristupa socijalnoj zaštiti. 

Cilj je ovogodišnjeg izvješća analiza prednosti i rizika tehnoloških inovacija, demografskih promjena i globalizacije. Pregled je pokazao što treba učiniti da svi mogu imati koristi od tih kretanja.

Kako je istaknuto u Pregledu, tehnološki napredak ključan je za povećanje cjelokupne produktivnosti. Međutim, tehnološkim rješenjima zamjenjuju se niskokvalificirani radnici na rutinskim poslovima, a općenito je za dobivanje posla potrebna sve veća razina vještina. Iako nema konačnog zaključka o mogućoj mjeri učinka tehnologije na radna mjesta, studije pokazuju da se ponavljajući rutinski zadaci na trenutačnim poslovima najlakše mogu potpuno ili djelomično automatizirati: prema jednoj studiji od 37 % do 69 % poslova moglo bi se u bliskoj budućnosti djelomično automatizirati. Bolje obrazovanje i cjeloživotno učenje te osiguranje svrsishodnosti tržišta rada i ustanova socijalne zaštite ključni su za prilagodbu promjenjivom svijetu rada.

Komisija je putem Programa vještina za Europu i financijskih sredstava pripremila teren za povećanje vještina Europljana na svim razinama, u bliskoj suradnji s državama članicama, pružateljima osposobljavanja i poduzećima. Socijalni partneri također imaju važnu ulogu u usavršavanju i prekvalifikaciji radne snage i u prilagodbi najveću fleksibilnost promjenjivog svijeta rada. Oni pridonose osmišljavanju programa osposobljavanja i utvrđuju prednosti i nedostatke brzih promjena na tržištu rada.

Više informacija na: https://bit.ly/2L2amzG 

Izvor foto: https://bit.ly/2L2amzG