Vijesti

Zapošljavanje - službeno pokrenuta nova Mreža javnih službi za zapošljavanje

Komisija sa zadovoljstvom dočekuje novu Mrežu javnih službi za zapošljavanje koja je ključni korak u provedbi Jamstva za mlade.

Zapošljavanje - službeno pokrenuta nova Mreža javnih službi za zapošljavanje
Europska komisija izražava zadovoljstvo današnjim pokretanjem Mreže javnih službi za zapošljavanje, nove strukture za suradnju koja će državama članicama pomoći da dodatno koordiniraju svoje politike i mjere u borbi protiv nezaposlenosti i koja će ojačati Europski okvir gospodarskog upravljanja. Bolja potpora koju mladima pružaju službe za javno zapošljavanje država članica posebno je važna za praktičnu provedbu Jamstva za mlade, ambiciozne reforme na razini cijelog EU-a čiji je cilj pomoći nezaposlenima mlađima od 25 godina u pronalaženju posla. Danas se u Bruxellesu prvi put sastaje Odbor nove Mreže.

Nova se Mreža temelji na Odluci Vijeća i Europskog parlamenta o povećanju učinkovitosti javnih službi za zapošljavanje bližom suradnjom, donesenoj u svibnju 2014. (vidjeti IP/13/544Language icon EN i IP/14/545 Language icon EN), u skladu s Paketom mjera za zapošljavanje za 2012.

László Andor, povjerenik za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost, izjavio je: „Učinkovite javne službe za zapošljavanje koje dobro obavljaju svoj posao ključne su da se nezaposlenima u cijeloj Europi olakša brži pristup poslovima i osposobljavanju. Nova Mreža doprinijet će modernizaciji i reformi javnih službi za zapošljavanje u cijeloj Europskoj uniji. Neke države članice trebaju također reformirati svoje javne službe za zapošljavanje radi uspješne provedbe Jamstva za mlade te radi pomaganja mladim nezaposlenima i radno neaktivnim ljudima u pronalaženju posla ili stjecanju obrazovanja. Ova je nova Mreža još jedan jak signal da Europa koristi sve dostupne alate za borbu protiv nezaposlenosti.”

Nova struktura pružit će više prilika za usporedbu učinka javnih službi za zapošljavanje u odnosu na relevantna mjerila, za prepoznavanje dobrih praktičnih rješenja i za poboljšavanje suradnje, među ostalim i pomoću zajedničkog učenja i programa za pomaganje među ravnopravnim sudionicima. Među skorijim zadacima koji se nalaze pred Mrežom je razmjena znanja i uspješnih praksi u provedbi Jamstva za mlade Language icon EN, s obzirom na to da je većina javnih službi za zapošljavanje imenovana nacionalnim kontaktnim točkama za tu ključnu reformu. U mnogim je državama članicama nužno poboljšati rad javnih službi za zapošljavanje kako bi se osiguralo da svaka mlada osoba dobije najprikladnije savjete o mogućnostima zapošljavanja, obrazovanja i osposobljavanja, čime bi svaki pojedinac dobio odgovarajuću i konkretnu ponudu u roku od četiri mjeseca.

Mreža će također pomoći državama članicama u provedbi preporuka specifičnih za pojedine države u vezi s javnim službama za zapošljavanje, u skladu s onim što je Vijeće objavilo u okviru Europskog semestra. Jedanaest je država 2014. dobilo takve preporuke (Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Italija, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Španjolska). Kreatori nacionalnih politika koristit će se stručnim znanjem Mreže pri projektiranju, razradi i procjeni politika za zapošljavanje.

Aktivnostima Mreže upravlja te ih usmjerava Odbor Mreže javnih službi za zapošljavanje, čiji su članovi viši rukovoditelji iz javnih službi za zapošljavanje koje imenuju države članice i Komisija.

Komisija je osnovala tajništvo koje treba pomagati i olakšati rad nove Mreže te osigurati njezino nesmetano djelovanje i relevantnost politike.

Kontekst

Uloga javnih službi za zapošljavanje trenutačno se u većini država članica ponovno definira kako bi ih se pretvorilo u brže i modernije službe usmjerenije na svoje klijente pri pružanju usluga kojima se tražitelji posla povezuju s prikladnim slobodnim radnim mjestima i prilikama za osposobljavanje. Ovo je pravo vrijeme za jačanje suradnje među javnim službama za zapošljavanje kako bi zajedno i u potpunosti iskoristile pogodnosti iz različitih smjerova suradnje.

Moderne i učinkovite javne službe za zapošljavanje trebaju razviti jaču suradnju s tijelima za obrazovanje i osposobljavanje, njegovati sinergiju s privatnim i ostalim sudionicima na tržištu rada, pozorno promatrati potrebe poslodavaca i razvoj vještina te što više mudro upotrebljavati informacijske i komunikacijske tehnologije.

Neslužbena europska stručna skupina javnih službi za zapošljavanje postojala je od 1997. i davala Komisiji mišljenja o pitanjima u pogledu zapošljavanja.

Nova Mreža povezuje nacionalne javne službe za zapošljavanje i daje im jasan status i definirane zadatke. To će olakšati provedbu sadašnjih i budućih mjera na temelju politike te osigurati da Mrežu prepoznaju sve institucije i države članice.

Preuzeto: http://ec.europa.eu/croatia/news/2014/20140923_hr.htm