Vijesti

Zaštita svjetskih šuma: Europska komisija pojačala djelovanje EU-a

Europska komisija iznijela je novi okvir djelovanja za zaštitu i obnovu svjetskih šuma. 

Zaštita svjetskih šuma: Europska komisija pojačala djelovanje EU-a

 

Šume su dom 80 posto biološke raznolikosti na kopnu, izvor prihoda za približno četvrtinu svjetskog stanovništva te ključ djelovanja u borbi protiv klimatskih promjena. U danas objavljenoj sveobuhvatnoj komunikaciji uvode se mjere za poboljšanu međunarodnu suradnju s dionicima i državama članicama te se promiče održivo financiranje, bolje korištenje zemljišta i resursa, održivo otvaranje radnih mjesta i upravljanje nabavnim lancem, kao i ciljano istraživanje i prikupljanje podataka.

Pokreće se i procjena mogućih novih regulatornih mjera za smanjenje učinka potrošnje u EU-u na krčenje i uništavanje šuma. Prvi potpredsjednik Timmermans izjavio je: „Šume su zelena pluća našeg planeta te se o njima moramo brinuti baš kao i o vlastitim plućima. Svoje klimatske ciljeve nećemo ostvariti ako ne zaštitimo svjetske šume... Danas smo svojim građanima i partnerima diljem svijeta poslali jasnu poruku da je EU spreman preuzeti vodeću ulogu u tom području tijekom sljedećih pet godina i poslije toga.“ Danas iznesen ambiciozan europski pristup odgovor je na stalno i rašireno uništavanje svjetskih šuma: između 1990. i 2016. izgubljeno je 1,3 milijuna četvornih kilometara šumskih površina, što je kao da svakog sata nestane približno 800 nogometnih igrališta. Glavni pokretači tog krčenja šuma su potreba za hranom,hranom za životinje, biogorivom, drvnom sirovinom i drugom robom. Više informacija u priopćenju za medije, memorandumu i informativnom članku.