Vijesti

Zeleni tjedan 2019. – naglasak na provedbi zakona o zaštiti okoliša

Ovogodišnje izdanje Zelenog tjedna EU-a traje od 13. – 17. svibnja 2019. Naglasak ovogodišnjeg Zelenog tjedna jest na praktičnoj primjeni zakona o zaštiti okoliša.

Zeleni tjedan 2019. – naglasak na provedbi zakona o zaštiti okoliša
 Zakoni EU-a o zaštiti okoliša imaju iznimno velik učinak na živote građana. Njima se poboljšava kvaliteta vode i zraka, štiti priroda te sprječava nepotrebno stvaranje otpada. No da bi se postigao puni učinak, treba ih u potpunosti provoditi. U travnju 2019. Europska komisija objavila je skup izvješća o stanju provedbe zakonâ o zaštiti okoliša u Europi: Pregled aktivnosti u području okoliša.

 Ujedno je to i alat kojim se državama članicama i tijelima lokalne vlasti olakšava provedba zakonodavstva EU-a. U Pregledu se sažeto prikazuju postignuća i izazovi, a u 28 izvješća po pojedinim zemljama navodi se gdje je ostvaren solidan napredak, a gdje još ima prostora za poboljšanje. U izvješćima se iznose konkretna prioritetna djelovanja za svaku zemlju, od kojih se većina odnosi na područja kao što su kvaliteta zraka i vode, gospodarenje otpadom te zaštita prirode.Zeleni tjedan EU-a 2019. usredotočit će se na zaključke Pregleda aktivnosti u području okoliša i u njemu iznesene prijedloge za budućnost. 

Provedba politika i zakonodavstva EU-a u području zaštite okoliša od ključne je važnosti za zdrav okoliš, no na taj se način ujedno stvaraju i nove prilike za održiv gospodarski rast, inovacije i otvaranje radnih mjesta. Potpunom primjenom zakonodavstva EU-a u području zaštite okoliša moglo bi se u gospodarstvu EU-a uštedjeti približno 55 milijardi eura godišnje na zdravstvenim troškovima i izravnim troškovima za okoliš.

Ovogodišnje izdanje Zelenog tjedna EU-a obuhvaća događanja diljem Europe. Službeno otvorenje održano je danas u Varšavi, a od 15. do 17. svibnja u Bruxellesu se održava sastanak na vrhu na visokoj razini. Povjerenik Vella bit će domaćin svečanog zatvaranja Zelenog tjedna na konferenciji u Bruxellesu. Tom će prilikom predstaviti političke zaključke donesene tijekom Tjedna. Putem sljedećih poveznica dostupne su dodatne informacije o programu, registraciji,prijenosu uživo i materijalima za medije (uključujući povezane mjere i djelovanja).